Rezydencja podatkowa. Co właściwie oznacza to pojęcie?

11-04-2019
/ Rafał Kufieta

Rezydencja podatkowa. Co właściwie oznacza to pojęcie?

Z rezydencją podatkową spotykamy się najczęściej podczas rozliczania PIT, czy w trakcie zakładania rachunku w banku. Z pojęciem tym możemy spotkać się również w korespondencji z banku (zobowiązanie do wskazania rezydencji podatkowej).

 

Biuro rachunkowe we wrocławiu
podatki i księgowość
(opis po kliknięciu)

 

Co właściwie oznacza to pojęcie? Czy jest się czym martwić? Jakie niesie to  konsekwencje?

Wskazania rezydencji podatkowej to oświadczenie, składane zgodnie z prawdą, którego celem jest wskazanie kraju faktycznego zamieszkania Wystarczy, że osoba spędza więcej niż 183 dni na terytorium Polski by wskazać Polskę za kraj rezydencji podatkowej. Inne przesłanki do określenia danego kraju, jako kraju zamieszkania to posiadanie w nim rodziny, głównie partnera życiowego lub małoletnich dzieci, pracy, inwestycji, nieruchomości. Są to czynniki wskazujące, że z danym państwem coś nas realnie łączy. Jeśli praca za granicą nie ma charakteru trwałego (np. praca sezonowa) kraj ten nie będzie nasza rezydencją podatkowa. Należy pamiętać, że warunki powstania rezydencji podatkowej w innych państwach określa ustawodawstwo krajowe tych państw. Dla przykładu w Niemczech, Norwegii czy Anglii kryterium czasu spędzonego w tym kraju jest takie samo jak w Polsce, czyli więcej niż 183 dni w roku.

 

Czemu to służy?

Państwa zbierają te informacje i wymieniają się nimi między sobą. Banki na podstawie unijnej dyrektywy potocznie zwanej CRS (jednolity standard w zakresie przekazywania przez państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innych państw) mają obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych. W ten sposób wiadomo czy osoba uchyla się od płacenia zobowiązań, czy unika podwójnego opodatkowania, ale także służy kwestionowaniu zasadności płacenia świadczeń jak na przykład renta.

 

Co zrobić gdy dostaniemy pismo z wezwaniem do wskazania rezydencji podatkowej?

Generalnie w przypadku braku odpowiedzi na pismo z banku, informacja o podejrzeniu trafi do Krajowej Administracji Skarbowej. Najlepiej jest zaktualizować swoje dane. Sprawdzić czy nie zostały podane jakieś adresy zagraniczne np. w adresie korespondencyjnym, zagraniczny numer telefonu itd., dane, które mogą świadczyć o powiązaniu z innym krajem. Warto także przeanalizować kwestię pobytu za granicą – ile wynosi, czy jest to więcej niż 183 dni, czy spełniamy inne przesłanki zgodne z prawem tych państw.

 

Jeśli mamy jakiś dylemat zawsze warto zwrócić się do prawnika o pomoc. Lepiej załatwić błahą z pozoru sprawę bez komplikacji i zmartwień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prezes zarządu spółki
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.