Rozpoznawanie reklamacji: Rękojmia / gwarancja

Obsługując od wielu lat klientów w zakresie postępowań reklamacyjnych niezwykle często pojawiają się pytania odnośnie rozpatrywania reklamacji. Styka się bowiem w tym zakresie część merytoryczna (np. czy rura wykorzystana na budowie faktycznie miała wadę) jak i prawna (czy reklamujący towar dopełnił wszystkich obowiązków celem zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi/gwarancji).

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner

Rozpoznawanie reklamacji: Rękojmia / gwarancja

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu zgłoszonych reklamacji. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ma nabyć umiejętności jak przeprowadzić wstępną rozmowę wobec zgłoszenia reklamacji, jakie warto podjąć przy tym czynności oraz w jaki sposób formułować odpowiedzi, a także dowiedzieć się na czym polegają dalsze czynności jeśli strona przeciwna kontynuuje dochodzenie swoich praw.

POBIERZ OFERTĘ

Program szkolenia:

 1. Strony w procesie reklamacyjnym
 2. Prawa i obowiązki
 • Obowiązki informacyjne
 • Odstąpienie od umowy
 1. O wadach
 • Definicja
 • Podstawy reklamacji
 • Zasady składania
 • Termin rozpoznania
 • Wada istotna, a nieistotna
 1. Rękojmia w stosunkach B2B (do przedsiębiorcy), a B2C (do konsumenta)
 • Prawa i obowiązki
 • Kiedy konsument nie może odstąpić
 • Roszczenia do poprzednich sprzedawców
 • Poniesienie szkody/utracone korzyści
 1. Gwarancja przy sprzedaży
 • Ustawowe zasady
 • Prawa i obowiązki
 • Jak sformułować oświadczenie
 1. Typowe problemy przedsiębiorców
 • W jakim terminie należy odpowiedzieć na reklamację?
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Czy można wyłączyć rękojmię/gwarancję?
 • Jak wyłączyć swoją odpowiedzialność mocniej?
 • Co ze sprzedażą na odległość jak towar zostaje dostarczony niby uszkodzony?
 • ORAZ WIELE INNYCH!