Pozwijdewelopera.pl – w czym Ci pomogę?

08-08-2022
/ Wiktoria Ronc

Pozwijdewelopera.pl – w czym Ci pomogę?

W lipcu 2022 r. w Polsce wprowadzona została Nowa ustawa deweloperska. Stanowi ona odpowiedź na dotychczasowe nierówności w stosunkach pomiędzy nabywcami lokali, a deweloperami. Obecnie pozycja nabywców stała się zdecydowanie bardziej korzystna, jednak należy zwrócić w tym aspekcie uwagę na kilka istotnych szczegółów. Nazywam się Wiktoria Ronc i chciałabym serdecznie zaprosić Cię na moją stronę pozwijdewelopera.pl! Jeśli w ostatnim czasie stałeś się właścicielem mieszkania lub zamierzasz nim zostać, znajdziesz tutaj również wskazówki na temat tego, w jaki sposób skutecznie dochodzić swoich praw.

Jaki jest zakres obowiązków dewelopera? 

Deweloper to przedsiębiorca, którego głównym zadaniem jest realizacja inwestycji budowlanych. Spoczywa na nim odpowiedzialność za pojawiające się wady fizyczne, które występują w konkretnych lokalach bądź na terenie większych nieruchomości. Niektóre wady fizyczne często zauważalne stają się dopiero po kilku miesiącach użytkowania. W większości przypadków związane są one z:

  • nietrwałą elewacją,
  • pękającymi ścianami czy płytkami na klatkach schodowych,
  • pojawiającym się grzybem, spowodowanym zawilgoceniem,
  • nieszczelnymi i nieprawidłowymi średnicami rur,
  • przeciekami z balkonów,
  • przedostawaniem się wód gruntowych do garaży podziemnych,
  • nieprawidłowym zamocowaniem stelaży.

Jakiego rodzaju ryzyko charakteryzuje działalność deweloperską?

Rozpoznanie zaistniałych wad niesie dla dewelopera ryzyko związane z szeroką gamą uprawnień nabywców lokali, jak i wspólnoty. Właściciele mają możliwość wysunięcia roszczeń z żądaniem usunięcia zaistniałych wad. Niejednokrotnie możliwe staje się w takim przypadku odstąpienie od umowy, naleganie o obniżenie ceny sprzedaży, a także zawnioskowanie o odszkodowanie. Wady fizyczne zawsze mogą wystąpić, w szczególności w przypadku większych nieruchomości. Istotne jednak w jaki sposób deweloper ustosunkuje się do ich powstania, a także czy wykazuje inicjatywę w zakresie ich usunięcia.

Deweloper nie wywiązał się ze swoich zobowiązań?

Dowiedz się jakie możesz podjąć kroki oraz jakie przysługują Ci uprawnienia!

pozwijdewelopera.pl

Analiza umów rezerwacyjnych i deweloperskich

Na obecnym rynku część umów deweloperskich w swojej treści zawiera klauzule, mające charakter niekorzystny dla nabywców, którzy bardzo często nie zdają sobie z tego sprawy. Zanim przystąpisz do podpisywania umowy, warto dokładnie sprawdzić jej treść i następnie skonsultować ją z prawnikiem. Jeśli masz zamiar podpisać zobowiązanie z deweloperem, warto przeanalizować jakie warunki powinna ona spełniać, w jakiej formie należy ją zawrzeć, a także poznać koszty, które mogą obciążyć Ciebie lub dewelopera. 

Nowa ustawa deweloperska ważne zmiany

Nowa ustawa deweloperska z 1 lipca 2022 r. wprowadza przepisy, które znacznie rozszerzają prawa nabywców lokali. Utworzony został również Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, a także możliwe stało się odstąpienie od umowy z powodu istotnej wady. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić dodatkowe uprawnienia dla nabywców lokali w sporach z deweloperami. Z uwagi na to podjęto kroki, mające na celu częściową poprawę przepisów ustawy. Akt prawny nie ma zastosowania w przypadku lokali, których sprzedaż nastąpiła przed 1 lipca. Mimo wszystko regulacje obejmujące swoim zakresem rachunki powiernicze i poszerzające możliwość odstąpienia od umowy będą i w tym zakresie obowiązywać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *