POWRÓT Z ZAGRANICY – CZY KWARANTANNA JEST OBOWIĄZKOWA?

23-03-2021
/ Rafał Kufieta

POWRÓT Z ZAGRANICY – CZY KWARANTANNA JEST OBOWIĄZKOWA?

Minął już ponad rok od początku trwania stanu pandemicznego spowodowanego pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Mimo tak długiego upływu czasu sytuacja wciąż nie ulega znaczącej poprawie. Szczepienia trwają, lecz liczba zachorowań stale rośnie. Nasza kancelaria prawna przygląda się wnikliwie tej sytuacji.

 

Rząd zdecydował się podjąć kroki, które mają na celu ograniczanie skutków wywołanych zachorowaniami. Jednym z nich jest, wprowadzenie obowiązku, w ściśle określonych przypadkach, poddania się kwarantannie, m.in. przez osoby przekraczające granicę polską. Obowiązek ten, został nałożony i uszczegółowiony w kolejno wydawanych rozporządzeniach Rady Ministrów (Na podstawie art. 46a w zw. z art. 46b pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), w tym w najnowszym rozporządzeniu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia, przekraczający granicę polską ma obowiązek poddania się kwarantannie w ściśle określonych przypadkach.

 

Należy do nich przekroczenie granicy z terytorium leżącego poza strefą Schengen ( m.in. Rosja, Ukraina, Białoruś) oraz z terytorium Czech oraz Słowacji. Obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy z terytorium kraju należącego do strefy Schengen, ogranicza się do przekroczenia terytorium Polski statkiem powietrznym, transportem kolejowym lub transportem samochodowym publicznym lub służącym do przewozu komercyjnego lub gdy dany samochód prywatny, w którym to dokonano przekroczenia granicy, jest przystosowany do przewozu więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą). Stanowi o tym § 2 ust. 18 omawianego rozporządzenia).

 

Przekroczenie granicy Polski z terytorium Republiki Czech i Republiki Słowacji w każdej formie (również transportem prywatnym oraz pieszo) wiąże się z obowiązkiem odbycia kwarantanny (z wyjątkiem określonych w rozporządzeniu podmiotów- o których niżej).

 

Osoby, które przekraczają granicę Polski z Czech lub Słowacji, w celu innym niż udanie się do miejsca zamieszkania bądź pobytu, muszą posiadać negatywny wynik testu  diagnostycznego w kierunku SARS- CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy w czasie maksymalnie 48 godzin do momentu przekroczenia granicy.

 

Osoby przybywające z Czech lub Słowacji, wyłączone z obowiązku poddania się kwarantannie lub okazania negatywnego testu są określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18 i 19 powyższego rozporządzenia, czyli m.in. członkowie załóg statków powietrznych, kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz osób lub towarów, obsady pociągów, uczniowie i ich opiekunowie (którzy przekraczają granice w celu umożliwienia nauki), studenci i doktoranci kształcący się w RP.

 

Nie wszystkie osoby przybywające transportem powietrznym, samochodowym komercyjnym lub publicznym z terytoriów strefy Schengen, ale innych krajów niż Czechy czy Słowacja, oraz z krajów spoza tej strefy, są obowiązane do poddania się kwarantannie. Z obowiązku tego, są wyłączone wszystkie osoby określone w § 3 niniejszego rozporządzenia, czyli m.in. podmioty wymienione w powyższym akapicie, ale i również sportowcy występujący na międzynarodowych zawodach i członkowie ich sztabów, konwojenci i opiekunowie zbiorów muzealnych, osoby które uzyskały za granicą kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego i przekraczający granicę z Polską w celu wykonywania tego zawodu w RP.

 

Obowiązek przebywania w kwarantannie, ma trwać 10 dni liczonych od dnia następnego po przekroczeniu granicy. Zatem, jeżeli Jan Kowalski przekroczy granicę z Polską (np. busem wykorzystywanym przez prywatnego przedsiębiorcę do międzynarodowego przewozu osób) 24 marca, to kwarantanna rozpocznie się 25 marca a zakończy 3 kwietnia (od 4 kwietnia Jan Kowalski może się swobodnie poruszać po kraju).

 

Osoba, która miała styczność z osobami zarażonymi w trakcie pobytu za granicą, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wraz z poddaniem się kwarantannie – na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Rada Ministrów określiła w rozporządzeniu powyższy obowiązek jako równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (obowiązek poddania się kwarantannie w sytuacji styczności z czynnikami chorobotwórczymi powodującymi chorobę zakaźną) i bez konieczności wydania odpowiedniej decyzji przez organy inspekcji sanitarnej w tym zakresie.

 

Odpowiadając zatem na pytanie przedstawione w tytule, czy w dzisiejszym stanie prawnym (22 marca 2021 r.) trzeba obowiązkowo poddać się kwarantannie po powrocie z za granicy odpowiadam, że jeżeli dokonaliśmy przekroczenia rowerem, pieszo lub prywatnym samochodem osobowym z terytorium kraju należącego do strefy Schengen (obecnie np. Niemcy i Litwa), to nie mamy takiego obowiązku (chyba, że podczas pobytu za granicą mieliśmy styczność z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, wracamy z terytorium Czech, Słowacji lub państwa leżącego poza strefą Schengen). Należy jednak pamiętać, że obowiązek poddania się kwarantannie dotyczy osób podróżujących statkami powietrznymi oraz tzw. komunikacją zbiorową nawet z terytoriów państw Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *