Pomoc Rzecznika Finansowego

07-12-2019
/ Rafał Kufieta

Pomoc Rzecznika Finansowego

Dynamiczny rozwój rynku finansowego przyczynił sie, do powołania instytucji Rzecznika Finansowego. Polski rynek został zalany ofertami pożyczek, funduszy inwestycyjnych itp., oczywiście przepisy prawa szczegółowo regulują działalność podmiotów rynku finansowego, ale nie jest to jednoznaczne z gwarancją stosowania uczciwej praktyki przez wszystkie podmioty działające na rynku.

 

Klienci instytucji finansowych, czyli m.in. banków, banków spółdzielczych, SKOK-ów, innych firm pożyczkowych, towarzystw emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych, mogą korzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy posiada szerokie kompetencje pomocy, rozpatruje wnioski o udzielenie porady, skargi na działalność instytucji finansowych, czy tez prośby o arbitraż w spornej sprawie.

 

Przed złożeniem wniosku o interwencję, czy też wszczęcie postępowania, możliwe jest uprzednie zasięgnięcie porady ze strony rzecznika, czy też profesjonalnego pełnomocnika, który może występować przed każdym urzędem. Ma to znaczenie z uwagi, na pierwszeństwo drogi reklamacyjnej, która powinna zostać wyczerpana, przed zwróceniem się do rzecznika. Warto skonsultować sprawę z profesjonalnym pełnomocnikiem i w pełni wykorzystać możliwości już na drodze reklamacji, przed złożeniem wniosku do Rzecznika Finansowego.

 

Oczywiście, nie jest tak, że Rzecznik Finansowy dokona interwencji w każdej sprawie, może on odmówić pomocy, gdy:

  • Postępowanie reklamacyjne, nie zostało w pełni wykorzystane,
  • Wniosek ma charakter wątpliwy formalnie, np. Rzecznik uzna, że naszym celem jest jedynie przysporzenie trudności danego podmiotowi,
  • Dana sprawa była już rozpatrywana przez Sąd lub inny kompetentny organ,
  • Wnioskodawca nie dokonał uiszczenia opłaty za podjęcie określonej czynności przez Rzecznika Finansowego.

 

Należy pamiętać, że Rzecznik Finansowy nie został wyposażony w instrumenty pozwalające mu na wydanie wiążących decyzji, a więc zwracając się o pomoc do Rzecznika Finansowego, jego opinia ma charakter instrukcyjny. Należy mimo wszystko zaznaczyć, iż praktyka wyraźnie wskazuje pozytywny wpływ interwencji rzecznika na decyzje banków, co więcej często zmieniają swoje decyzje w związku z interwencja Rzecznika Finansowego. Dodatkowa kompetencją Rzecznika Finansowego jest wydawania tzw. istotnych poglądów, które okazują się istotne w ewentualnym postępowaniu sądowym.

 

Szczególną uwagę, należy poświęcić postępowaniu polubownemu, które może zostać wszczęte przez Rzecznika Finansowego. Jest to ostania szansa rozwiązania sporu, przed skierowaniem sprawy do sądu. W postępowaniu polubownym, wszczętym z wniosku rzecznika udział podmiotu rynku finansowego jest obowiązkowy.

W sytuacji, gdy sprawa rozpatrywana przez rzecznika wykracza poza jego kompetencje, posiada legitymację, aby skierować sprawę do właściwego organu. Tutaj skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika pozwoli uniknąć sytuacji przekazywania sprawy między organami i złożenie jej od razu do właściwej instytucji, – co z punktu widzenia statystycznego konsumenta, który padł ofiara oszustwa, ma istotny znaczenie na szybkość załatwienia sprawy.

 

Podsumowując, mając uzasadnione podejrzenia naruszenia praw w obszarze działalności podmiotów runku finansowego, zwracamy się do Rzecznika Finansowego, o:

  • Interwencję,
  • Poradę,
  • Wydanie opinii w danej sprawie,
  • Wsparcie w postępowaniu sądowym,
  • Wszczęcie postępowania polubownego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tagi:

Prezes zarządu spółki
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.