Plusy Polskiego Ładu cz. 5 – Estoński CIT

29-03-2022
/ Rafał Kufieta

Plusy Polskiego Ładu cz. 5 – Estoński CIT

KHG – więcej o prawie na naszym kanale (OPIS PO KLIKNIĘCIU)

W 2021 roku w porządku prawnym obowiązywać zaczął pierwszy wariant Estońskiego CIT-u. W praktyce miał być on alternatywą w stosunku do standardowego, krajowego podatku CIT. Niestety ostatecznie niewiele firm zdecydowało się na zastosowanie tego rozwiązania. Estoński CIT 2.0 został wprowadzony, aby stworzyć korzystniejsze warunki dla przedsiębiorców, z których mogliby oni skorzystać w Nowym Ładzie. Opodatkowanie obecnie jest więc mniej skomplikowane w implementacji, gdyż wystarczy posiadać 3 pracowników. Dlaczego opłaca się wdrożyć właśnie ten podatek w swoim biznesie? Dowiedz się więcej właśnie w tym artykule!

Na czym polega Estoński CIT w Nowym Ładzie?

Tutaj upraszczając Estoński CIT przesuwa chwilę opodatkowania podatkiem dochodowym CIT na czas wypłaty zysku przez wspólników. W tym aspekcie będzie to odpowiednio 15%, i 25%. Jako mały podatnik do 2 mln EUR brutto, zapłacisz odpowiednio mniejszą stawkę. Z Estońskiego CIT skorzystać mogą spółki kapitałowe, czyli: komandytowe, komandytowo-akcyjne i prosta spółka akcyjna. Generalnie podatku nie płacisz przez okres 4 lat po spełnienie warunku, którym jest posiadanie wspomnianych 3 pracowników. Dzięki temu aktualnie większa liczba podatników skorzysta z Estońskiego CIT, który nazywa się również ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Należy zwrócić uwagę na to, że udziałowcy bądź akcjonariusze przy tej formie opodatkowania muszą być osobami fizycznymi.

Co jest podstawą opodatkowania przy Estońskim CIT?

Z pewnością będzie to suma dochodu pochodząca z podzielonego zysku i dochodu na pokrycie strat. Kwota ta jest ustalana wtedy, gdy podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego. Oprócz tego podstawę opodatkowania stanowić może suma dochodu z tytułu ukrytych zysków. Z kolei dochód ze zmiany wartości składników majątku przy przekształceniu podmiotów również potraktowano w ten sposób – tak jak pochodzący z wniesienia wkładu niepieniężnego. 

Estoński CIT – co jeszcze wliczymy w skład podstawy opodatkowania?

Ponadto w skład podstawy opodatkowania Estońskim CIT wchodzi od bieżącego roku także dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych. W szczególności, jeśli został uzyskany w trakcie trwania roku podatkowego. Przy dochodzie otrzymanym w wyniku zmiany wartości składników majątku, która nastąpiła w wyniku przejęcia, przekształcenia etc. konieczne jest określenie takiego faktu w podstawie opodatkowania Estońskim CIT.

Estońskim CIT – jakie są jego główne wady?

Niestety wyklucza on ukrytą dywidendę. Oznacza to całkowity brak możliwości dokonywania transakcji między wspólnikami i podmiotem. Charakterystyczne może być również utrudnienie w przypadku leasingu samochodów osobowych. Zaistnienie ukrytej dywidendy lub dodanie kapitału poprzez aport spowoduje wyłączenie Estońskiego CIT. Osoby będące wspólnikami nie powinny również pełnić funkcji członka zarządu. Dodatkową wadą opodatkowania będzie konieczność zapłaty dodatkowego podatku, jeśli spółka powstanie z przekształcenia.

W jaki sposób wyjść z Estońskiego CIT-u?

Na ten moment nie trzeba płacić podatku od różnic między wynikiem podatkowym i bilansowym. Wystarczy, że pozostaniesz na Estońskim CIT przez minimum 4 lata. Jeśli z kolei chcesz zrezygnować z tego systemu, to także nie zapłacisz podatku. Przykładowo, rezygnując z tej formy opodatkowania, aby skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji – nie musisz płacić podatku, dopóki nie wypłacisz zysku w formie dywidendy. Zysk reinwestowany i nie wypłacany mimo, że spółka nie korzysta już z Estońskiego CIT-u nie generuje zobowiązań podatkowych.

Rozważasz Estoński CIT?

Z pewnością pojawiło się więc po Twojej stronie wiele wątpliwości. Warto w takim wypadku przeanalizować Twój biznes w sposób indywidualny. Może okazać się, że dla Twojej firmy będzie korzystniejsza zupełnie inna forma opodatkowania. Pozwól, że w takim razie zajmę się wszelkimi formalnościami – umówmy się na spotkaniu i doprecyzujmy wszelkie szczegóły. Zapraszam do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *