Outsourcing funkcji AML oficera

05-08-2019
/ Rafał Kufieta

Outsourcing funkcji AML oficera

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane szereg obowiązków. Nowe regulacje przysparzają przedsiębiorcom kłopotów – należy opracować nowe procedury, dostosować proces do wymogów ustawy, przeszkolić i uświadomić pracowników. Czy można te usługi zlecić podmiotowi trzeciemu?

 

Ustawodawca przewidział taką możliwość. Jako Kancelaria zatrudniająca specjalistów z dziedziny AML świadczymy usługi w tym zakresie. Outsourcing usług czynności bezpieczeństwa finansowego jest wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców – zapewnia wysoką jakość wdrożonych rozwiązań i pozwala na skuteczne wdrożenie procedur AML/CFT.

 

Jakie usługi można zlecić podmiotom zewnętrznym? Ustawodawca dopuszcza możliwość zlecenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego polegającego na:

  1. identyfikacji i weryfikacji klienta,
  2. identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
  3. ocenie stosunków gospodarczych.

 

Dodatkowo nasza Kancelaria pomaga opracować procedury AML/CFT dopasowane do przedmiotu działalności Twojej firmy. Ogólna procedura AML, procedura anonimowego zgłaszania naruszeń, czy też procedura szacowania ryzyka to dokumenty, które z pewnością muszą zostać opracowane i zaimplementowane.

 

Każda z instytucji obowiązanych musi też przeprowadzić ocenę ryzyka swojej działalności pod kątem wykorzystania jej w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena ta musi mieć udokumentowaną formę. Warto wykorzystać wiedzę AML oficera naszej organizacji w implementacji tego rozwiązania.

 

Jednym z obowiązków ustawowych jest również szkolenie pracowników – nasi trenerzy przygotują materiały, które sprawią, że pracownicy Twojej firmy dowiedzą się co tak naprawdę w praktyce oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz jakie obowiązki na nich spoczywają. Ważne jest, żeby szkolenia były przeprowadzane cyklicznie i w sposób zapewniający wiedzę i wysoką świadomość pracowników. W przypadku kontroli organu nadzoru jest to bowiem weryfikowane. Ponadto skuteczny system AML/CFT cechuje się właśnie wiedzą i odpowiednimi działaniami podejmowanymi przez pracowników. Szkolenia to podstawowe źródło wiedzy dla Twoich ludzi.

 

Ustawa AML nakłada też na instytucje obowiązek raportowania pewnych zdarzeń do organów nadzoru, w tym przypadku go Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jeżeli nie robiłeś tego do tej pory możemy pomóc i przeszkolić pracowników odpowiedzialnych za te procesy, żeby prawidłowo realizować ustawowy obowiązek.

 

W przypadku instytucji obowiązanej odpowiedzialność za wdrożenie obowiązków AML/CFT ciąży na najwyższym kierownictwie, warto więc zabezpieczyć się przed uchybieniami w tym zakresie i skorzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *