Optymalizacja podatkowa, a zmiana rezydencji podatkowej

04-02-2023
/ Rafał Kufieta

Optymalizacja podatkowa, a zmiana rezydencji podatkowej

Optymalizacja podatkowa jest procesem, który polega na planowaniu i odpowiednim stosowaniu przepisów prawnych w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego. Natomiast zmiana rezydencji podatkowej jest jednym z dostępnych sposobów na osiągnięcie tego zamierzenia. Polega ona m.in. na przeniesieniu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy do innego kraju, aby skorzystać z korzystniejszych regulacji podatkowych. W celu podjęcia decyzji o zmianie rezydencji należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników, takich jak przepisy prawne, wysokość obowiązujących podatków oraz koszty utrzymania. W więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Kiedy należy dokonać zmiany rezydencji podatkowej?

W wielu przypadkach założenie spółki w określonej jurysdykcji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem korzyści podatkowych. Niejednokrotnie może okazać się, że konieczne będzie dokonanie samodzielnej zmiany rezydencji podatkowej. Branżami, w których znacznie prościej jest zmienić rezydencję podatkową, umożliwiającą płacenie niższych podatków to:

 • Handel międzynarodowy,
 • Rynek IT,
 • Rynek E-commerce,
 • Działalność technologiczna,
 • Licencje do patentów lub znaków towarowych.

 

Sytuacja wygląda o wiele inaczej, jeżeli chodzi o usługi tradycyjne lub produkcyjne. Wynika to z faktu, że przejście do innej jurysdykcji podatkowej jest zdecydowanie bardziej utrudnione. Najczęściej musi się ono łączyć z tym, że zarówno spółka, jak i wspólnicy dokonują zmiany. Dodatkowo usługa rzeczywiście musi być wykonywana w wybranym państwie, a nie w Polsce.

Szukasz wskazówek istotnych, z perspektywy Twojego biznesu?

Więcej o prawie i podatkach na naszym kanale Youtube! Kliknij i bądź na bieżąco!

Jak ocenić rezydencję podatkową firm?

Przede wszystkim w pierwszej kolejności konieczne będzie zdobycie informacji na temat tego, czy firma posiada własny lokal. Mowa tutaj o tym, czy miejsce, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, ma swoją rzeczywistą siedzibę, bądź odbywa się za pośrednictwem wirtualnego biura, na którym zarejestrowane może być od kilkudziesięciu do kilkuset innych podmiotów. Drugą kwestię stanowi zarząd. Może być on wykonywany przez obywatela i rezydenta polskiego, jednak musi być efektywny. Trzeci element oceny rezydencji podatkowej to substrat przedsiębiorstwa na miejscu. Istnieją firmy, które prowadzą przedsiębiorstwo np. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zatrudniając przy tym pracowników z całego świata. Udziałowcy są lokalni lub z Polski i zajmują się zlecaniem różnych usług, sprzedając je później innym podmiotom. Jednym z tych podwykonawców może być polski biznes, który jest głównym beneficjentem grupy kapitałowej.

Ocena rezydencji podatkowej osoby fizycznej

Ocenę rezydencji podatkowej osoby fizycznej przeprowadza się przede wszystkim pod kątem faktycznego przebywania. Analizie podlegają m.in. takie kwestie jak:

 • Miejsce centrum spraw życiowych,
 • Miejsce rejestracji rachunku bankowego,
 • Miejsce rejestracji numeru telefonu,
 • Miejsce przebywania małżonka,
 • Adres, pod którym przebywa małżonek
 • Adres, pod którym przebywają dzieci,
 • Gdzie dzieci chodzą do szkoły,
 • Gdzie znajdują się posiadane nieruchomości,
 • Gdzie znajduje się posiadany samochód.

 

W mojej opinii w głównej mierze należy skupić się na kwestii karty płatniczej w kontekście miejsca, w którym przeprowadzane są wydatki. W czasie ewentualnej kontroli możesz, jako dowód w sprawie, że faktycznie przebywasz w określonej jurysdykcji – przedstawić np. właśnie rachunki za zakupy. Jeżeli jest to kraj, do którego, aby się dostać konieczny będzie rejs statkiem lub lot samolotem – warto również posiadać w tym zakresie materiał dowodowy.

Zagraniczna jednostka kontrolowana (CFC)

W przypadku, gdy nie posiadasz tożsamej rezydencji podatkowej ani efektywnego zarządu w miejscu firmy operacyjnej – Twoje przedsiębiorstwo może zostać uznane za zagraniczną jednostkę kontrolowaną (CFC). Oznacza to, że w ramach kontroli Urząd Skarbowy może stwierdzić, że to, co jest wykonywane na zewnątrz stanowi działalność pozorną. W tym rozumieniu określane jest to agresywną optymalizacją podatkową. Z uwagi na to przychody firmy zostaną opodatkowane w Polsce, o ile Urząd Skarbowy będzie w stanie je oszacować i wyliczyć.

Zmiana rezydencji podatkowej a Listy Ministerstwa Finansów

Przy zastanawianiu się nad zamianą rezydencji podatkowej warto zapoznać się z listami rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Obecnie przedmiotem dwóch z nich jest kwestia państw, które zaliczają się do tzw. rajów podatkowych. Wskazują one m.in. gdzie prowadzenie interesów z określonymi firmami, jest w pewnym stopniu ograniczone z uwagi na obowiązujący reżim. Co należy podkreślić, takimi państwami nie są np. Zjednoczone Emiraty Arabskie ani Cypr.

Transgraniczna wymiana informacji podatkowych między państwami

Celem transgranicznej wymiany informacji podatkowych między państwami jest umożliwienie organom państwowym zbierania należnych im podatków i zapobieganie unikaniu opodatkowania. W praktyce wymiana ta oznacza, że kraje mają dostęp do informacji na temat dochodów i aktywów swoich obywateli i firm zarejestrowanych w innych rejonach. W ostatnim czasie otrzymaliśmy pewien wykaz, z jakimi państwami polskie Urzędy Skarbowe systematycznie korespondują. Jednymi z najczęściej wskazywanych stanowią Niemcy i Czechy.

Przepływy środków przy zmianie rezydencji podatkowej

Istotny aspekt przy zmianie rezydencji podatkowej stanowi kwestia przepływu środków np. z zagranicznej firmy do polskiego banku. Należy pamiętać, że efektywne opodatkowanie uzależnione jest od tego, jakie podatki zostaną zapłacone na samym końcu. Wobec tego, jeżeli spółka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma zerowy podatek dochodowy, ale całość środków jest transportowana do Polski np. z tytułu opłat licencyjnych, to efektywne opodatkowanie będzie wynosić 8,5%.

Zastanawiasz się, jak przeprowadzić optymalizację podatkową Twojego przedsiębiorstwa?

Zmiana rezydencji podatkowej stanowi jeden z kilku dostępnych sposobów na przeprowadzenie optymalizacji podatkowej w firmie. Jednak każde przedsiębiorstwo jest inne, dlatego dobór odpowiedniej metody ma charakter indywidualny. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Być może będę mógł zaproponować Ci inną, skuteczniejszą alternatywę. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *