Ograniczenia Małej Instytucji Płatniczej i jak je znieść?

09-09-2021
/ Rafał Kufieta

Ograniczenia Małej Instytucji Płatniczej i jak je znieść?

Kancelaria prawna Wrocław – specjalizacja Mała Instytucja Płatnicza (opis po kliknięciu)

W Polsce działalność na rynku usług płatniczych można od 2018 roku prowadzić z wykorzystaniem Małej Instytucji Płatniczej (MIP). Nowa forma organizacji stanowi zdecydowanie tańszą i prostszą alternatywę w stosunku do Krajowej Instytucji Płatniczej. W tym wypadku procedury przebiegają szybciej, jeśli chodzi o samą rejestrację, ale posiada także pewne ograniczenia. W ramach Małej Instytucji Płatniczej można wykonywać większość czynności zastrzeżonych dla instytucji krajowych usług. Jednak MIP posiada również pewne ograniczenia. Jakie konkretnie? W jaki sposób je znieść? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

Jakie są główne ograniczenia w przypadku Małej Instytucji Płatniczej?

Na pierwszy plan wysuwają się z pewnością limity transakcji i limity środków przechowywanych na rachunku użytkownika. Największym ograniczeniem pozostaje jednak to, że działalność Małej Instytucji Płatniczej jest ograniczona terytorialnie. Mała Instytucja Płatnicza musi wykonywać wszystkie transakcje w całości na terytorium Polski. Co jednak z limitami?

Limity transakcji Małej Instytucji Płatniczej

Mała instytucja płatnicza nie może przechowywać kwoty większej niż 2000 EUR dla jednego użytkownika i 1 500 000 EUR miesięcznie. Zdecydowanie nie jest to problemem w stosunku do transakcji przeprowadzanych przez konsumentów, jednak podmiot nastawiony w przyszłości na obsługę przedsiębiorstw napotka bardzo duży problem w tej kwestii. Nisko ustanowiony limit uniemożliwia Małej Instytucji Płatniczej prowadzenie działalności, która mogłaby być konkurencyjna dla Krajowych Instytucji Płatniczych bądź banków. Ograniczenie wyklucza w tym aspekcie m.in. acquiring czy pracę z większymi firmami. Limit tego typu nie występuje w tak niskiej formie w żadnym innymi państwie członkowskim UE. Tutaj jednak pojawia się pewne wyjście, gdyż przy usłudze acquiringu rachunek otwarty przez agenta rozliczeniowego w ramach MIP nie będzie rachunkiem płatniczym, którego dotyczy limit.

Ograniczenie terytorialne Małej Instytucji Płatniczej

W zasadzie dyrektywa PSD2, które skutkiem jest powstanie MIP, nie wymagała tak dalece idącego ograniczenia terytorialnego. Obostrzenie w praktyce jest wyrazem dużej nieufności w stosunku do podmiotów finansowych. W praktyce podmiot, który chce obsługiwać transakcje międzynarodowe, musi ubiegać się o licencję Krajowej Instytucji Płatniczej. Tutaj niestety procedura jest zdecydowanie bardziej kosztowna i sformalizowana. Dodatkowo przed takim samym problemem stają podmioty zagraniczne, które chciałyby działać na rynku polskim. Nie można działać w charakterze Małej Instytucji Płatniczej w formie np. oddziału na terenie Polski. W takiej sytuacji główny obszar działalności, jak i siedziba muszą znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jaki sposób można znieść poszczególne ograniczenia dotyczące Małej Instytucji Płatniczej?

W tym aspekcie najlepiej jest skorzystać z usług doświadczonego w tym temacie prawnika. Wiele kwestii rozstrzyga się w tym aspekcie o sferę podstawowych pojęć lub definicji. Ograniczenie limitu 2000 euro dla przykładu dotyczy tylko środków na rachunku płatniczym, a nie tych środków, które zostaną przekazane użytkownikowi w terminie ustawowym. W tym kontekście mamy więc do czynienia z środkami, których termin przekazania jest określony jako D+1. Oznacza to, że zostaną one przekazane do końca następnego dnia roboczego. Stanowi to limit łączny, który nie może zostać przekroczony pod kątem całości zsumowanych środków na wszystkich rachunkach tego samego użytkownika w Małej Instytucji Płatniczej, co daje pewne pole do manewru. Na tym jednak możliwości się nie kończą.

Jak znieść ograniczenia Małej Instytucji Prawniczej?

Na podstawie doświadczenia naszej kancelarii prawnej ograniczenia się znoszą po złożeniu wniosku o KIP, co nie ma żadnej teoretycznie podstawy prawnej. Całość polega na czymś jednak innym.  Z ustawy o usługach płatniczych wynika, że zgodnie z art. 117q w przypadku przekroczenia limitu MIP musi w terminie do 30 dni dostosować rozmiar działalności do limitów określonych w art. 117f i zmniejszyć działalność do limitu 1 500 000 EUR miesięcznie lub złożyć wniosek zgodnie z art. 60 ust. Z perspektywy pracy prawnika na czas rozpoznania wniosku MIP nie musi zmniejszać działalności. W przypadku odmowy albo umorzenia termin jest 30 dniowy na dostosowanie się rozpoczyna się dopiero od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

Czyli jak znieść ograniczenia co do limitów Małej Instytucji Płatniczej?

Po przekroczeniu limit 1 500 000 EUR miesięcznie i po złożeniu wniosku o KIP, limit ten nie obowiązuje na czas rozpatrzenia wniosku. Na podstawie spraw klientów kancelarii prawnej w ustawie nie ma też zastrzeżenia, że po uzyskaniu MIP nie może złożyć wniosku o KIP. Czyli teoretycznie może od razu, a art. 117q powinno stosować się odpowiednio czyli do momentu rozpatrzenia ograniczenia się znoszą. Jeśli natomiast chodzi o odwołanie do 2 000 EUR na jednego użytkownika, to przy depozytach jest świadczeniem innej usługi. W art. 117h gdzie jest ten limit jest odwołane do obliczania całości limitu transakcji, ale to dotyczy tego, że 2 000 EUR wlicza się w limit transakcji miesięcznych, wobec czego tutaj ten limit może się nie znosić w trakcie rozpatrywania wniosku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *