Obowiązki instytucji obowiązanych na podstawie przepisów AML/CFT

04-04-2019

Obowiązki instytucji obowiązanych na podstawie przepisów AML/CFT

Wydaje się, że przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu nie dotyczą Twojej działalności i bliżej im do filmowego scenariusza niż codziennej pracy. Tymczasem rzeczywistość często okazuje się zupełnie inna i może zdarzyć się, że przestępcy będą chcieli wykorzystać Twój biznes do swoich niecnych planów.

 

Co zrobić, żeby nie brać udziału w nielegalnym działaniu przestępców nawet nieświadomie?

 

Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością administracyjną i karną? Jak uniknąć kar finansowych za brak wdrożenia odpowiednich procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

 

Ustawodawca rozszerzył katalog instytucji obowiązanych do wdrożenia procedur AML/CFT. Obok banków, instytucji płatniczych, kantorów, notariuszy, radców prawnych czy adwokatów instytucjami obowiązanymi są również fundacje, pośrednicy ubezpieczeniowi, a także przedsiębiorcy z innych branż.

 

Jakie obowiązki nakłada ustawa na instytucje?

 

Po pierwsze należy wdrożyć wewnętrzną procedurę AML/CFT, która określać będzie czynności i środki podejmowane w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, zasady oceny ryzyka i sposób w jakim będzie zarządzane, zasad przechowywania informacji i dokumentacji, badania i oceny klientów oraz zasad współpracy z organami nadzoru.

 

Dodatkowo ustawa nakazuje wyznaczenie osoby na kierowniczym stanowisku, która będzie ponosić odpowiedzialność za wdrożenie procedur i rozwiązań stosowanych w firmie z opisywanego zakresu. Konieczne jest również szkolenie pracowników i ich zaangażowanie w proces. Firma powinna też umożliwić pracownikom i innym stronom anonimowe zgłaszanie podejrzenia naruszenia przepisów AML.

 

Ogrom obowiązków, jakie nałożył na firmy ustawodawca oraz trudność w dostosowaniu swojej działalności do tych wymagań może spędzać sen z powiek. Nasza kancelaria oferuje usługi szkoleniowe i doradztwo w tym zakresie. Zajmij się prowadzeniem swojego biznesu a nam zostaw zabezpieczenie Twojej firmy pod kątem AML/CFT.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *