O czym pamiętać dochodząc roszczeń z nieruchomości dłużnika?

27-07-2021
/ Mateusz Zając

O czym pamiętać dochodząc roszczeń z nieruchomości dłużnika?

Zgodnie z aktualnymi raportami dotyczącymi skuteczności egzekucji komorniczych należności, egzekucja tego typu wynosi około 20%. Co za tym idzie tylko 1 na 5 wierzycieli uzyskuje zaspokojenie dochodzonego roszczenia. Sprawy nie ułatwia pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Polsce spowodowana się skutkami z powodu okresu pandemii. W zastraszającym tempie rośnie z kolei liczba zgłaszanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy też upadłości spółek. Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia posiadanych wobec dłużnika roszczeń jest przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości. Jednakże czy każdy posiadający tytuł wykonawczy może wystąpić o egzekucję z nieruchomości? Dowiedz się więcej, właśnie w tym artykule!

 

Ograniczenia dotyczące egzekucji z nieruchomości

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ograniczenie przedmiotowe związane z wartością należności głównej dochodzonej w postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, aby obecnie przeprowadzić skuteczną egzekucję z nieruchomości dłużnika, która służy zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych konieczne jest by dochodzone roszczenie przewyższało 1/20 wartości nieruchomości – sumy oszacowania wartości nieruchomości.

Dla przykładu zatem, jeśli wartość mieszkania dłużnika wynosi 500 tys. zł wierzyciel, aby móc przeprowadzić egzekucję z tej nieruchomości musi posiadać dług w wysokości minimum 25 tys. zł. Oczywiście wartość tę powiększają m.in. odsetki, jeśli są także dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym. Stanowi to poważne utrudnienie, które dotyczy wyłącznie dłużników będących osobami fizycznymi. Należy pamiętać przy tym, że osoby prawne jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie posiadają potrzeb mieszkaniowych, a co za tym idzie powyższe ograniczenie w ich przypadku nie występuje.

 

Wspólność ustawowa małżeńska – najczęstsza przeszkoda na drodze postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

 

Często prowadząc interesy znamy osobę, która zaciąga u nas określone zobowiązania czy to z tytułu sprzedaży, czy też wykonania określonych robót bądź usług. Niejednokrotnie wydaje nam się, że dana osoba nie jest w stanie nas oszukać z uwagi na zagrożenie utraty posiadanego majątku – domu, samochodu, działki etc. W takich przypadkach może się okazać, że dana osoba faktycznie jest właścicielem przedmiotów majątkowych o wysokiej wartości, lecz są to składniki majątkowe, z których wierzyciel nie uzyska szybko zabezpieczenia. W większości przypadków okazuje się bowiem, że przykładowa nieruchomość znajduje się we wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnika i jego małżonka.

Egzekucja z nieruchomości w tym wypadku skuteczna jest wyłącznie, jeśli w określonym terminie wierzyciel przedłoży tytuł wykonalności także na małżonka dłużnika. Niestety do uzyskania takiego tytułu konieczne jest posiadanie dokumenty, potwierdzającego wiedzę i zgodę małżonka na zaciągniecie określonego zobowiązania – w zwykłym obrocie gospodarczym jest to sytuacja praktycznie niespotykana.

 

Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Wierzycielowi pozostaje zatem wyłącznie złożenie powództwa w celu ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami. Niestety wobec takiego rozwiązania możliwe będzie dochodzenie roszczenia wyłącznie, co do zasądzonej przez sąd części przypadającej dłużnikowi, a więc nie z całej nieruchomości. Takie działania wymagają także dodatkowej analizy księgi wieczystej także pod kątem posiadanych zabezpieczeń w formie wpisanych przez pozostałych wierzycieli hipotek.

 

Czy wiesz jak skutecznie dochodzić swoich praw poprzez egzekucję z nieruchomości?

 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości bądź konkretne pytania – skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem, radcą prawnym bądź adwokatem. Możesz także skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. Pomogliśmy już setkom klientów znajdującym się w podobnej sytuacji, jak Ty! Nasi prawnicy pomagają  dokładnie przeanalizować indywidualną sytuację wierzyciela oraz jego dłużnika w celu dopasowania najkorzystniejszych działań. Sama egzekucja nie jest bowiem jedynym rozwiązaniem. Dostępnych jest szereg działań pobocznych, takich jak na przykład ustanowienie hipoteki zabezpieczającej na nieruchomości, zastawu etc. Często sam kontakt bądź wizyta u dłużnika wykwalifikowanego prawnika skutkuje częściowym, a czasem nawet całkowitym zaspokojeniem wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *