Nowość w spółkach s24

09-07-2019
/ Angelika Banasiuk

Nowość w spółkach s24

Internetowy system rejestracji podmiotów gospodarczych  – s24 – doczekał się skutecznego przesyłania zewnętrznych dokumentów do portalu, a następnie możliwości ich podpisywania podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Wcześniej, zanim Sąd zarejestrował daną spółkę obligatoryjnie wzywał do przesyłania do Sądu następujących dokumentów: oświadczenia członków zarządu o ich adresie do doręczeń, listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu (czyli po prostu listę wspólników) oraz oświadczenie zarządu, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dodatkowo jeżeli adres do doręczeń wskazanych wyższej osób znajdował się poza granicami Unii Europejskiej, należało załączyć dokument przedstawiający dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

 

Nareszcie system s24 doczekał się przełomu i aktualnie, chcąc założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytową, czy jawną nie musisz już przesyłać tych dokumentów papierowo. To bardzo dobra wiadomość, znacznie zaoszczędzająca czas przyszłego przedsiębiorcy, bowiem przesyłając wszelkie dokumenty i formularze przez ów portal możemy się spodziewać zaledwie w ciągu kilkunastu godzin wpisu spółki do KRS wraz z nadanym numerem NIP i REGON.

 

Choć system wciąż nie udostępnia wzorca dla oświadczenia o cudzoziemstwie, czy wspomnianych list z adresami do doręczeń, to możemy sami załączyć owe dokumenty w pliku PDF, a następnie podpisać je podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Portal jedynie zawiera tytuły możliwych pism do wybory, jednak ich treść zależy już od nas.

 

Warto zaznaczyć, że jeżeli spółka ma zamiar powołać prokurę – w załączonych dokumentach także winna się znaleźć zgoda prokurenta na objęcie niniejszego stanowiska, a także jego oświadczenie o adresie do doręczeń.

 

Pojawienie się nowego rozwiązania może stać się oczywiście z jednej strony znacznym ułatwieniem, z drugiej zaś strony w przypadku nie dołączenia w wymagany sposób dokumentów Sąd z dużą dozą prawdopodobieństwa zwróci wniosek. Pytanie brzmi czy w takim przypadku referendarze będą bezwzględnie zwracać wnioski, czy wzywać do uzupełnienia braków. Praktyka zapewne pokaże.

 

Nowa ikona „Wczytaj” w zakładce „Dokumenty” na platformie s24 to zdecydowanie duży sukces dla systemu, zapewniający szybkość i sprawność w procedurze założeniowej spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *