Monitoring, a RODO

18-08-2020
/ Kamila Nowak

Monitoring, a RODO

RODO inaczej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie dnia 25 maja 2018 roku restrykcyjniej podeszło do przetwarzania danych osobowych. Jednak rozporządzenie w motywie nr 18 zaznacza, że przepisy w nim zawarte nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. Niniejsze rozporządzenie ma jednak zastosowanie do administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy udostępniają środki przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej działalności osobistej lub domowej.

 

Mając na względzie powyższe uregulowanie, nie ma obaw co do naruszenia zasad ochrony danych osobowych, jeżeli:

  • monitoring nie narusza przestrzeni prywatnej innych osób
  • nie jest udostępniany
  • nagrywanie ma służyć wyłącznie działalności domowej i osobistej.

 

Prywatny monitoring obejmujący przestrzeń publiczną

W momencie gdy prywatny monitoring obejmuje przestrzeń publiczną (np. wspólną drogę dojazdową, park czy plac zabaw) możemy zastanowić się na jego legalnością. W końcu prywatna osoba monitoruje mieszkańców pobliskich domów chodzących po przestrzeni publicznej. W tym temacie orzecznictwo nie jest spójne i wiele zależy od indywidualnych okoliczności. Co do zasady w momencie gdy monitoring wykorzystywany jest dla celów bezpieczeństwa osób czy też mienia i obejmuje on przestrzeń publiczną to pod uwagę bierze się celowość założenia monitoringu i jego zakres. Jeśli doszłoby do włamania do prywatnego domu, nagrania z kamer które obejmują w minimalnym i nieszkodliwym stopniu przestrzeń poza terenem prywatnym mogą uchwycić przestępcę przy bramie lub pomóc zidentyfikować samochód którym się poruszał. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wykorzystywanie systemu kamer przechowującego zapis obrazu osób na sprzęcie nagrywającym w sposób ciągły, takim jak dysk twardy, zainstalowanego przez osobę fizyczną na jej domu rodzinnym w celu ochrony własności, zdrowia i życia właścicieli domu, który to system monitoruje również przestrzeń publiczną, nie stanowi przetwarzania danych w trakcie czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Podsumowując, aby właściciel monitoringu nie został pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie RODO powinien mieć uzasadnione okoliczności nagrywania poza terenem swojej posesji, a samo nagranie powinno obejmować jak najmniejszy zakres przestrzeni publicznej. Dodatkowo nagrania części wspólnych powinny być usuwane bez zbędnej zwłoki przez jego właściciela.

 

Prywatny monitoring obejmujący inną prywatną posesję

Zastanawiając się nad legalnością nagrywania przestrzeni publicznej można określić problematykę słowami „to zależy”. Prościej formułuje się temat nagrywania prywatnym monitoringiem inną prywatną posesję. Prawo nie przewiduje żadnych okoliczności, które mogłyby uzasadniać nagrywanie posesji sąsiada bez jego wyraźniej zgody. Takie czynności to naruszenie prywatności. Osoba nagrywająca może zostać pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie Konstytucji, rozporządzenia o ochronie danych osobowych jak i  kodeksu cywilnego. Warto przypomnieć, że wizerunek osoby który jest utrwalany na kamerach monitoringu jest zaliczany do dóbr osobistych człowieka, a te podlegają ochronie na mocy art. 23-24 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 24 § 1 w razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Podsumowanie odnośnie monitoringu prywatnego

Podsumowując, monitoring prywatny nie jest w żadnym stopniu nielegalny. Właściciel swojej posesji może go zainstalować. Ewentualne naruszenia pojawiają się w momencie, gdy zakres monitoringu obejmuje nie tylko teren prywatny właściciela kamer. Gdy chcą Państwo wnieść wniosek o zaprzestanie nielegalnego utrwalania danych osobowych zapraszam do kontaktu z Kancelarią KHG we Wrocławiu. Nasi adwokaci/radcowie prawni specjalizują się w postępowaniach toczących się przed Prezesem Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi:

Asystent prawny