Koronawirus, a ZUS i inne podatki

24-03-2020
/ Patrycja Kulak

Koronawirus, a ZUS i inne podatki

Siła wyższa, jakiej prawo dopatruje się w obecnej sytuacji związanej z epidemią coronawirusa nie ma jakiegokolwiek wpływu na obowiązek zapłaty zobowiązań publicznoprawnych tj. podatków oraz składek ZUS. Stąd wszelkich zwolnień, zawieszeń czy rozłożenia na raty danin publicznych można oczekiwać głównie w powstającej ustawie antykryzysowej zwanej Tarczą Antykryzysową. Aczkolwiek pewne wyjątki opisane zostały poniżej.

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Projekt ustawy antykryzysowej przewiduje pakiet pomocy dla polskich przedsiębiorców i na dniach mają zostać wprowadzone kolejne rozwiązania. Śledź naszego bloga, będziemy informować Cię na bieżąco.

 

Według najnowszych informacji Sejm będzie obradował najprawdopodobniej w czwartek lub piątek. Później niezbędne będzie przyjęcie projektu ustawy przez Senat oraz podpis Prezydenta RP a także publikacja ustawy. Dopiero po publikacji i po upływie okresu vacatio legis niniejsza ustawa stanie się prawem obowiązującym. Jednak nie ma powodów do zmartwień- być może tak, jak ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawa antykryzysowa również wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

 

POSTULOWANE ZMIANY W PODATKACH I SKŁADCE ZUS

Oto najważniejsze kwestie podatkowe i ZUS-owskie, jakie mają zostać wprowadzone w przedmiotowej ustawie:

  1. Składki ZUS: projekt ustawy antykryzysowej ma zostać uzupełniony o rozwiązanie zapowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, których przychody w marcu spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego bieżącego roku, będą przez trzy miesiące zwolnieni z płacenia składek ZUS. Propozycja Prezydenta RP powstała na skutek negatywnych głosów pojawiających się w środowisku przedsiębiorców. Pierwotnie bowiem zakładano jedynie odroczenie płatności składek ZUS o trzy miesiące. Na dniach przekonamy się, czy na pewno tak istotny zapis znajdzie swoje miejsce w ustawie antykryzysowej.
  2. Podatek PIT i CIT: podatnicy PIT i CIP będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.
  3. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.. Jest to podatek od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 milionów złotych miesięcznie, wprowadzony w Polsce 1 września 2016 r.
  4. Przesunięcie na 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.
  5. Możliwość przesunięcia na 20 lipca 2020 roku terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r., jeśli przedsiębiorstwo odnotowało  przychody niższe o co najmniej 50 proc.
  6. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.
  7. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach wobec urzędów skarbowych i ZUS.
  8. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  9. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR) Przedsiębiorcy zyskują więcej czasu na nowy obowiązek sprawozdawczy.

 

AKTUALNE MOŻLIWOŚCI

 

Drogi Czytelniku, bez względu na efekt prac legislacyjnych, trzeba mieć na uwadze regulacje prawne dostępne już teraz w Ordynacji Podatkowej. Mogą one przynieść chwilową ulgę dla przedsiębiorców, bowiem zgodnie z art. 67 a Ordynacji Podatkowej: w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym podatnik może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o:

– odroczenie terminu płatności podatku,

– rozłożenie zapłaty podatku na raty,

– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, a także

– umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

 

Co ważne, Ministerstwo Finansów potwierdziło, że wnioski związane z koronawirusem mają być rozpatrywane w pierwszej kolejności. Podobny komunikat został wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

ODROCZENIE ZALICZKI PIT

Ordynacja podatkowa w art. 22 § 2 umożliwia podatnikowi, będącemu pracownikiem, ubieganie się o zwolnienie płatnika, czyli jego pracodawcy z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od jego wynagrodzenia. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w tym zakresie, podatnik otrzymuje kwotę netto, powiększoną o niepobraną zaliczkę na podatek dochodowy. Należy mieć jednak na uwadze, że jest to wyłącznie tymczasowa pomoc, ponieważ nie zwalnia to z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Zmianie ulega jedynie termin jego płatności. Wniosek w tym zakresie zostanie uwzględniony, jeśli pobranie zaliczki byłoby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy lub zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji. Termin „zagrożenie egzystencji”  należy rozumieć jako sytuację, w której podatnik nie jest w stanie zaspokoić minimum swoich potrzeb, których zaspokojenie jest konieczne do przeżycia.

 

PODSUMOWANIE:

Drogi Przedsiębiorco, obecna sytuacja spowodowana stanem epidemiologicznym jest niezwykle uciążliwa. Z niecierpliwością wszyscy czekamy na wejście w życie ustawy antykryzysowej, która stanowi niejako „koło ratunkowe” dla przedsiębiorców. Adwokaci i Radcowie Prawni z Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu specjalizują się w prawie podatkowym i chętnie udzielą Ci niezbędnych porad w tym zakresie. W szczególności, jeśli nie chcesz czekać na nowe regulacje, zapytaj naszego Prawnika o rozwiązania aktualne, zagwarantowane w Ordynacji Podatkowej. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci przetrwać tę ciężką sytuację!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi:

Asystent prawny