Koronawirus, a praca sądów

25-03-2020
/ Dominik Florjański

Koronawirus, a praca sądów

Sytuacja panująca w Polsce wpływa negatywnie na działalności gospodarcze, instytucje państwowe i oraz domowe budżety niczym efekt domina. Jako Adwokaci i Radcowie Prawni z kancelarii KHG Hupajło & Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska ten efekt doskonale widzimy w naszej branży. Dostajemy sporo pytań od klientów, którzy martwią się o swoje sprawy jak będzie to teraz wyglądać i kiedy mogą spodziewać się rezultatów. W niniejszym artykule przedstawię jakie są konsekwencje spowodowane epidemią oraz jakie nastąpiły zmiany w pracy sądów.

 

Należy sobie uświadomić, iż sąd to tak samo miejsce pracy i w jednym czasie przebywa w nim sporo osób. To także często miejsce załatwiania spraw, czytelnia, biuro podawcze, punkt kasowy do którego przychodzą osoby zewnątrz. Pracownicy sądu są więc narażeni na bezpośredni kontakt z epidemią. Wszystkie miejsca pracy wprowadzają zmiany i stosują działania, aby podnieć bezpieczeństwo personelu, więc tak samo sądy dostosowują się do tej sytuacji. W większości sądów w Polsce rozprawy i posiedzenia zostały odwołane do 30 kwietnia. Ministerstwo Sprawiedliwości nie przewiduje zawieszenia postępowań, jednakże należy się spodziewać, że wszystkie sprawy mocno odwleką się w czasie.

 

Wciąż czekamy na nowelizację ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozwiązań jakie zostaną przyjęte w zakresie pracy sądów. Jakiś czas temu zostały zaproponowane rozwiązania umożliwiające zminimalizować ryzyko, a jednocześnie umożliwić dalszą pracę sądowi. Jednym z większych problemów jest poczta i doręczanie pism. Rozwiązaniem tego problemu ma być używanie systemów teleinformatycznych, które zastąpią np. placówki pocztowe w przypadku ich zamknięcia. Za pomocą poczty elektronicznej lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w skrócie ePUAP możliwe będzie wniesienia pisma. Ale takie rozwiązanie budzi również wiele pytań jak z autentycznością takiego pisma, jaki moment będzie uznany za wniesienia pisma czy infrastruktura zapewni należyte bezpieczeństwo i podoła obciążeniu jakie powstanie w momencie kierowania wszystkich pism drogą elektroniczną. Z drugiej strony sądy też obowiązują przepisy co do doręczania pism, które podobnie miałyby być kierowane drogą teleinformatyczną, jednakże zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości, sądy w całym kraju wstrzymały “wysyłki pism, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych”. To jakie odbywają się sprawy należy sprawdzić w zarządzeniu prezesa sądu danej jednostki, ponieważ katalog spraw, które będą się odbywać nie został jednolicie przyjęty przez wszystkie sądy w Polsce.

 

Tak więc najczęściej sprawy, które będą rozpatrywane to taki jak m.in. kwestie stosowania i przedłużania tymczasowych aresztowań, dotyczące zabezpieczeń poprzez orzeczenie pobytu w zakładzie psychiatrycznym, a także kwestie rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz postępowania zagrożone przedawnieniem. Dodatkowo sprawy związane z odebraniem władzy rodzicielskiej, przemocą w rodzinie dotyczące wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) oraz przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu. Sprawy mają się odbywać na posiedzeniach niejawnych.

 

Warto również wspomnieć, że sądy mocno ograniczają przyjmowanie interesantów oraz osób do czytelni akt co oznacza, że są trudności z zapoznaniem się z aktami sprawy. Dodatkowo niektóre placówki sądowe zostały zamknięte w wyniku wykrycia u pracowników koronawirusa. Taka sytuacja utrudnia prowadzenie spraw przez pełnomocników, ponieważ Ci mają utrudniony dostęp do dokumentów. Na przykład na stronie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu możemy wyczytać, że wstęp do budynku sądów ograniczony jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych, które kierowane będą przez służby ochrony bezpośrednio do wyznaczonej sali rozpraw. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby wezwanej lub zawiadomionej, dopuszcza się wstęp na teren budynku Sądu także opiekuna takiej osoby. Składanie pism oraz przeglądanie akt spraw odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów wyłącznie w szczególnych przypadkach. Informacje można uzyskać drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

 

Nie powinniśmy obecnie martwić się o swoje sprawy, ponieważ wprowadzone zmiany i czynności mają na celu zabezpieczenie Państwa interesów. Jednocześnie dla wszystkich najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie. Nowelizacja ustawy powinna wyjaśnić wiele problemów jakie powstały i ujednolicić zasady działania sądów. Nasi Adwokaci i Radcowie Prawni są cały czas w gotowości i na bieżąco z prowadzonymi sprawami. Pilnie obserwujemy rozwój sytuacji i w razie potrzeb będziemy na bieżąco przystępować do działań. Jeśli twoja sprawa wymaga natychmiastowego zajęcia się nią to skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *