Koronawirus, a pomoc dla przedsiębiorców

23-03-2020
/ Inga Nowakowska

Koronawirus, a pomoc dla przedsiębiorców

W dniu 18 marca 2020 r. zostały zaprezentowane przez rząd założenia pakietu osłonowego dla przedsiębiorców w związku z zaistniałą sytuacja dotyczącą pandemii koronawirusa. Na tarcze antykryzysowa składa się z 5 filarów, a wśród nich, drugim filarem jest omawiana pomoc dla przedsiębiorców. Program zawiera wszelkie rozwiązania dla mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm.

 

Najważniejsze założenia drugiego filaru tarczy antykryzysowej

W zależności od tego z jakim rodzajem przedsiębiorstwa mamy do czynienia, program może zapewniać inne rozwiązania – odpowiednio dostosowane do potrzeb. Do kluczowych rozwiązań możemy zaliczyć m.in:

  • Tanie pożyczki oraz gwarancje kredytowe,
  • Możliwość uzyskania przez średnie i duże firmy z funduszu Polskiego Funduszu Rozwoju podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji,
  • Małe i Średnie przedsiębiorstwa dostaną możliwość przedłużenia kredytów obrotowych oraz gwarancje spłaty kredytu udzielane w ramach pomocy de minimis do 80%. W danym przypadku założenia zostały już zrealizowane w procesie legislacyjnym poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2020 r., które podnosi łączną wartość pomocy de minimis, oraz kwotę kredytu objętego gwarancją 60% do 80%,
  • Dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek kredytów,
  • Leasing operacyjny dla przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe,
  • Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez skorygowanie podatku za rok 2019 o stratę, która została poniesiona w 2020 r.,
  • Pracownikom firm w kłopotach państwo sfinansuje 40% ich płacy,
  • Odroczenie składek na ZUS, płatności podatków PIT, CIT, VAT,
  • Wakacje kredytowe,
  • Przesunięcia płatności za media.

 

 

Pomoc dla małych firm w praktyce

Z założenia małe firmy mają mieć możliwość odroczenia na określony czas składek ZUS, płatności podatków PIT, CIT,  VAT bez dodatkowych opłat i odsetek. Jednocześnie będzie możliwość przedłużenia terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów pobranych w marcu oraz kwietniu do końca maja. W razie braku chęci odroczenia płatności możliwe będzie również rozłożenie składek na raty. Rozszerzenie programu gwarancji pomocy de minimis to również nowość wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.03.2020 r., które dotyczy zarówno małych jak i średnich firm. Ponadto zostaną przedłużone bankowe kredyty obrotowe. Natomiast w przypadku zatrudnienia obcokrajowców,  ma zostać przedłużona ważność udzielonych pozwoleń na pracę.

 

Pomoc dla średnich firm w praktyce

Zapewnienie pomocy w zakresie odroczenia składek ZUS czy płatności podatków ma być analogiczne do pomocy w małych firmach. Jednocześnie, to samo rozwiązanie miałoby być przyjęte w przypadku prolongaty ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Rozszerzenia programu gwarancji pomocy de minimis do 80% jest założeniem, które dotyczy również średnich firm. Szerszy zakres pomocy ma obejmować możliwość uzyskania podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji z funduszu Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Pomoc dla dużych firm w praktyce

W przypadku składek ZUS, płatności podatków oraz przedłużenia ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla cudzoziemców rozwiązania są analogiczne do rozwiązań w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Dużym przedsiębiorcom według założeń ma przysługiwać również, tak jak w przypadku średnich firm, możliwość uzyskania podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji.  Różnicą co do poprzednich form pomocy jest większa dostępność kredytów, tj. szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, czy możliwość przesunięcia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) terminu zapłacenia opłaty za użytkowanie wieczyste.

 

„Dodatkowa pomoc” dla przedsiębiorców branży transportowej oraz turystycznej

Przedsiębiorstwo branży transportowej dodatkowo, w przypadku problemów finansowych będzie miało możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych. Ponadto możliwe będzie finansowanie postojowe czy rozliczanie całej tegorocznej straty w przyszłym roku, w sytuacji gdy  przychody firmy spadną o 50% (2020 r. w stosunku do 2019 r.) będą miały prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty poprzez korektę CIT.

W przypadku firm turystycznych ma zostać wydłużony zostanie termin na rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy o wycieczkę do 180 dni. Po upływie tego czasu klient będzie mógł otrzymać zwrot wpłat lub voucher do wykorzystania w przyszłości (maksymalnie rok od dnia, w którym miałaby się odbyć wycieczka). Ponadto w zakresie rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku miałoby być przyjęte analogiczne rozwiązanie do firmy transportowej.

 

Podsumowanie:

Wiele zaproponowanych zmian nie zostało jeszcze włączonych do porządku prawnego, w dalszym ciągu pozostają tylko założeniami. Jednakże prędzej czy później zaczną obowiązywać, lub już obowiązują, przez co spora część przedsiębiorców zarówno mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw może mieć pewne wątpliwości co do tego jakiej pomocy mogą oczekiwać, oraz jak po nią sięgnąć. Radcowie prawni oraz Adwokaci Kancelarii Prawnej KHG pomogą rozwiązać wszelkie wątpliwości, oraz pomogą podjąć odpowiednie kroki w otrzymaniu pomocy w zaistniałej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tagi:

Prawnik / Specjalista ds. podatków