Kontrola trzeźwości w pracy

22-03-2021
/ Rafał Kufieta

Kontrola trzeźwości w pracy

Temat z pewnością ciekawy… Jak to jest z trzeźwością pracowników na terenie zakładu pracy, na którym za ich bezpieczeństwo odpowiada pracodawca? Oczywiste jest, że pracodawca poniesie odpowiedzialność za powstałe nieszczęśliwe zdarzenia.

 

Co jednak w przypadku, kiedy pracodawca ma podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu?

 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownik przyszedł do pracy chwiejnym krokiem i dziwnie się zachowuje lub czuć od niego alkohol. Podejrzenie, że spożywał alkohol jest niemal pewne. Aby się upewnić najłatwiej byłoby skorzystać z urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu ale czy jest to zgodne z prawem?

 

Otóż nie.  Informacje o tym, że w krwi pracownika znajduje się alkohol są danymi szczególnej kategorii. W celu ich przetwarzania potrzebna jest zgoda podwładnego. Oznacza to, że bez zgody lub żądania pracownika nie możemy poddać go badaniu.

 

Wyrywkowa i losowa kontrola pracowników jest bezprawna i godzi w ich dobra osobiste. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol. Dowód musi pochodzić z innego źródła niż alkomat, więc np. z zapisu kamery lub zeznań świadka. Samo odmówienie przez pracownika poddania się takiemu badaniu może być podstawą do stawianego mu zarzutu bycia nietrzeźwym.

 

W tej sytuacji wyłącznie odpowiednie organy są w stanie wykonać badanie. Można w takiej sytuacji zadzwonić na policję, wówczas pracownik nie może odmówić wykonania badania. Z tych powodów wzywanie policji będzie coraz częstszą sytuacją. Pracownik może nie  zgodzić się z wynikiem, jaki został wskazany  przez badanie alkomatem i poddać się testom z krwi na koszt pracodawcy.

 

Zgodnie z przepisami, osoba upoważniona ma obowiązek niedopuszczenia do pracy osoby podejrzanej o spożywanie alkoholu przed lub w trakcie czasu pracy. Jeśli już coś się wydarzy na terenie zakładu wtedy pracownik nie może odmówić wykonania badania. Nie ma także znaczenia czy pracownik jest faktycznie trzeźwy lub też nie, czy mamy podejrzenia lub dowód, ale odmowa będzie wiązać się z utratą ubezpieczenia wypadkowego.

 

Należy pamiętać, że obowiązkiem pracownika jest zachowanie trzeźwości – podkreślają prawnicy z kancelarii prawnej KHG. Złamanie prawa może skutkować upomnieniem, utratą wynagrodzenia czy zwolnieniem dyscyplinarnym. Każda ze stron ma swoje prawa i obowiązki – pracownik ma obowiązek być trzeźwy i ma prawo odmówić badania. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w pracy i ma prawo kontrolować stan trzeźwości przy uwzględnieniu przepisów kodeksu pracy i RODO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *