Kiedy można rozpocząć naliczenie preferencyjnego podatku i jak go wyliczyć? | IP BOX

28-01-2020
/ Rafał Kufieta

Kiedy można rozpocząć naliczenie preferencyjnego podatku i jak go wyliczyć? | IP BOX

Jakie dochody korzystają z preferencji?

Najogólniej rzecz ujmując preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dotyczy dochodów otrzymywanych z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu oraz wyłącznego prawa, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin, prawa z rejestracji topografii układu scalonego oraz autorskiego prawo do programu komputerowego. Wdrażając preferencję zakładamy że nie obędzie się bez kontroli ze strony urzędu skarbowego. Dlatego sprawdzamy poprawność wdrożenia pod kątem prawnym, księgowym, dowodowym (sprawozdania, dokumentacją organizacyjna podatnika) oraz korzystamy z wiedzy członków naszego zespołu, w szczególności przy autorskich programach komputerowych potrzebny jest specjalista od prawa autorskiego oraz od aspektów technicznych (IT) oraz doradcy podatkowego i rzecznika patentowego.

 

Od kiedy można stosować preferencję?

Większość wyżej wymienionych praw związana jest z długotrwałą procedurą rejestracyjną. Jednakże już w okresie oczekiwania na przyznanie ochrony, rozpoczynający się w momencie zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej można korzystać z preferencyjnego opodatkowania.

 

Przykład: podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo rozwojowej wytworzył wynalazek i dokonał zgłoszenia swojego wynalazku do Urzędu Patentowego RP. Procedura przyznania patentu trwała 3 lata. Podatnik w zeznaniu rocznym, za okres ekspektatywy może stosować w stosunku do dochodu z IP 5% stawkę.

 

Pojęcie ekspektatywy nie dotyczy topografii układu scalonego i programu komputerowego. Tutaj nie też trzeba czekać na decyzję Urzędu Patentowego bo jej nie ma. Ulgę można stosować niezwłocznie. Ministerstwo Finansów jednakże zachęca do korzystania z interpretacji podatkowych w przypadku topografii układów scalonych i programów komputerowych. Nasz zespół wdrażający IP BOX (księgowy, prawnik – specjalista ds. prawa autorskiego i prawnik specjalista ds. podatków, IT) na bazie autorskiego programu komputerowego sprawdza również poprawność dokumentacji księgowej podatnika, na wypadek ewentualnej kontroli. Sprawdzeniu podlegają dokumenty takie jak faktury/rachunki jak również specyfikację i dokumenty organizacyjne. Wpieramy proces wdrożenia IP BOX również poprzez przygotowanie przykładowych projektów specyfikacji i dokumentacji organizacyjnych.

 

Czy cały dochód podlega preferencji?

Oczywiście preferencji podlega tylko dochód generowany przez określoną wyżej grupę praw. Ponadto, ustawodawca wprowadził wzór wskaźnika nexus oparty o strukturę kosztów.  Zła struktura kosztów może powodować że nie cały dochód będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu a np. jedynie 0,75. Wysokość dochodu z IP ustala się jako iloczyn:

  1. dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i
  2. wskaźnika nexus obliczonego według wzoru.

 

Wskaźnik nexus oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

(𝑎 + 𝑏) 𝑥 1,3

__________

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑

 

Koszty:

𝒂 – prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związaną z IP,

𝒃 – nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z IP od podmiotu niepowiązanego,

𝒄 – nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z IP od podmiotu powiązanego,

𝒅 – nabycia przez podatnika kwalifikowanego IP.

Z powyższego wzoru wynika, że im więcej kosztów związanych z działalnością badawczo – rozwojową  podatnik będzie przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie kwalifikowany dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką. Do kosztów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio  związane z IP, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Kosztami nieujętymi we wskaźniku nexus będą na przykład koszty utrzymania nieruchomości, w której prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa zmierzająca do wytworzenia IP, czy też odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości. Koszty pracy własnej w jednoosobowej działalności gospodarczej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na cele obliczania podstawy  opodatkowania.

 

Jakie dochody podlegają preferencji podatkowej?

Dochodem z IP zgodnie, jest osiągnięty przez podatnika w ciągu roku podatkowego dochód:

  1. z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, dotyczących IP,
  2. ze sprzedaży IP,
  3. z IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
  4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z IP.

 

Preferencja IP BOX a ulga B+R

Na styk ulgi B+R oraz IP Box można:

1) stosować wyłącznie ulgę B+R; albo

2) stosować wyłącznie 5% opodatkowania na zasadzie IP Box; albo

3) skorzystać zarówno z ulgi B+R, jak i preferencji IP Box wobec różnych kategorii dochodu.

 

Jakiego wsparcia możemy ci udzielić:

Zajmujemy się kompleksowym wdrożeniem preferencji podatkowej. Na życzenie klienta możemy przejąć również prowadzenie księgowości i wówczas wziąć 100% odpowiedzialności za pomyślność wdrożenia. Prowadzimy szkolenia z IP BOX dla klientów, księgowych, dyrektorów finansowych, właścicieli firm. Uczymy jak księgować, jak dokumentować, jak wykorzystywać. Przeprowadzamy audyty u księgowych mających za zadanie korzystać z preferencji podatkowej. Zadania wykonuje zespół prawno – księgowy specjalizujący się w tematyce IP BOX, księgowości, praw autorskich, IT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *