Jak zarobić na obligacjach?

11-04-2019
/ Angelika Banasiuk

Jak zarobić na obligacjach?

W dzisiejszych czasach istnieje kilka tradycyjnych sposobów na pomnażanie swojego majątku. Jednym z najpopularniejszych sposobów, to lokaty bankowe,  które są z zasady nisko oprocentowanie, jednak są stosunkowo pewną inwestycją. W związku z niskim zarobkiem, ludzie szukają nowych sposobów na pomnażanie swojego majątku. Konkurencją dla popularnych lokat bankowych są obligacje, które często posiadają wyższe oprocentowanie niż lokaty bankowe.

 

Obligacja jest to papier wartościowy, dający prawo kupującemu do wypłaty odsetek. Polega to na tym, że udzielamy pożyczki firmie na określony wcześniej procent, a firma oddaje nam zainwestowane wcześniej pieniądze wraz z zyskiem wynikającym z oprocentowania.

 

Możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami obligacji oraz różnymi podmiotami emitującymi obligacje. Przede wszystkim możemy mieć do czynienia z obligacjami emitowanymi przez Skarb Państwa, przez np. gminę oraz przez prywatnych przedsiębiorców. Jest to tak naprawdę zadłużanie się tych podmiotów, które jest oprocentowane, a wysokość oprocentowania zależna jest od kondycji finansowej podmiotu wydającego obligacje.

 

Obok stopy oprocentowania, ważnym aspektem do obliczenia zarobku przy inwestycji w obligacje jest okres, po którym nastąpi wykup obligacji. Wyróżniamy trzy rodzaje obligacji ze względu na długość zarobku z inwestycji – do roku czasu, od roku do pięciu lat oraz powyżej pięciu lat. Po tym czasie następuje wypłata zainwestowanej kwoty w obligacje. W trakcie posiadania obligacji wypłacane są odsetki za kwotę, którą się zainwestowało. Każda obligacja ma jakąś wartość nominalną, od której naliczane są odsetki.

 

Możemy mieć do czynienia z różnymi podmiotami wydającymi obligacje, więc warto zadbać o to, aby podmiot posiadał jakieś dodatkowe zabezpieczenia na zwrot naszej inwestycji. Ważnym aspektem przy inwestycji w obligacje jest to, że mogą być one zabezpieczone na ewentualność niemożności wypłaty zobowiązania. Daje to gwarancję na to, że zainwestowany kapitał zostanie zwrócony. Najczęstszym sposobem zabezpieczenia, jest zabezpieczenie na majątku podmiotu wydającego obligacje, często będzie to np. nieruchomość.

 

Patrząc na historię obligacji, możemy mieć do czynienia z oszustami chcącymi często dorobić się na naiwnych ludziach, dlatego warto dokładnie przeanalizować ofertę inwestycyjną. Nasza Kancelaria oferuje analizę inwestycji w obligacje – naszym celem jest zminimalizowanie ryzyka oraz dobranie odpowiedniej oferty dla każdego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *