Jak wygląda upadłość konsumencka w praktyce?

17-08-2021
/ Rafał Kufieta

Jak wygląda upadłość konsumencka w praktyce?

Długi stanowią poważny problem, z którym wielu ludzi, zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych nie potrafi sobie poradzić. Często nawet pomimo chęci wyjścia z problemu i dobrej woli, sytuacja staje się naprawdę dramatyczna. Co robić w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić naszych zobowiązań? W praktyce istnieje kilka narzędzi prawnych, które pozwalają przynajmniej w części rozwiązać kłopot związany z długami. W jaki sposób funkcjonuje upadłość konsumencka i dlaczego może z niej skorzystać tylko osoba prywatna? To zagadnienie przybliżą nam w poniższym materiale Maciek i Rafał:

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe skierowane wobec tylko osób prywatnych. Czyli każdy kto prowadzi działalność, nie jest uprawniony do korzystania z upadłości konsumenckiej. Jeśli należysz w takim razie do grona przedsiębiorców, to nie możesz wykorzystać takiej opcji. Upadłość konsumencka pozostaje w zasięgu osóbv, które stały niewypłacalne. Oznacza to, że nie mogą uregulować w żaden sposób swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Celem postępowania upadłościowego w tym kontekście jest więc zmniejszenie zadłużenia poprzez np. zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika bądź umorzenie części, a nawet całości długu.  Sądy biorąc pod uwagę obecną linię orzeczniczą i najnowsze przepisy, nie mogą tak jak wcześniej oddalać wniosków o upadłość konsumencką osób, które umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadziły do swojego zadłużenia. Kiedy konsument staje się niewypłacalny? W momencie, gdy miesięczne wynagrodzenie tej osoby jest zbyt niskie, aby pokryć wszystkie wydatki związane z utrzymaniem, a także spłatę długów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *