Jak rozumieć działalność badawczo-rozwojową?

07-05-2021
/ Rafał Kufieta

Jak rozumieć działalność badawczo-rozwojową?

W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych/prawnych odnajdujemy definicję przedmiotowej działalności i jest nią: działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematycznycelu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

Podmioty, do których kierowana jest ulga B+R:

 

Jednak, czy takie wyjaśnienie stworzone przez ustawodawcę jest wystarczające? Wydawać by się mogło, że nie, gdyż nie określono konkretnych PKWiU prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Z drugiej strony otwiera to szeroki krąg podmiotów, które teoretycznie mogą skorzystać z tej ulgi, nie zamykając się wyłącznie na działania, którym wprost przypisuje się takie cechy jak nowoczesność i innowacyjność np. branża IT, a dają szanse np.  producentom sprzętów budowlanych.

 

Ograniczenie podmiotowe dotyczy osób fizycznych/prawnych, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub decyzję o wsparciu, w rozumieniu przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji. Należy mieć na uwadze, że wyłączenie to dotyczy jedynie tych „kosztów kwalifikowanych”, które zostały uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z CIT na podstawie zezwolenia strefowego lub decyzji o wsparciu. Zatem sam fakt prowadzenia działalność w strefie ekonomicznej lub w ramach decyzji o wsparciu nie wyklucza prawa do skorzystania z ulgi B+R, jednak to przedsiębiorcy muszą zdecydować, czy dane wydatki będą stanowić podstawę kalkulacji ulgi B+R, czy też dochodu zwolnionego.

 

Zatem analizując B+R, wskazuje się dwa składniki:

 

1) badania naukowe, na które składają się:

– badania podstawowe, rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne, mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne

 

– badania aplikacyjne, rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów, usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń

 

2) prace rozwojowe, które obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń

 

Następnym punktem dającym się wyodrębnić z definicji, jest działalność twórcza. Jest ona nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru.

 

Istotnym elementem jest systematyczność podejmowania działań. Odnosi się to do bieżących prac badawczo-rozwojowych oraz tych podjętych w przyszłości. Opiera się na założeniu, że podatnik w przyszłości będzie dalej podejmował i realizował prace tego rodzaju. Przesłankę tę należy zatem rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika.

 

Ostatnia częścią składową jest celowość podejmowanych działań. Oznacza to, że działania powinny być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

 

Należy podkreślić, że ulga B+R odnosi się nie tylko do nowych przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek innowacyjne przedmioty, ale także dla tych długo stacjonujących na runku i służy ona ulepszeniu istniejącego już produktu albo usługi.

 

Nasi specjaliści z Kancelarii KHG specjalizują się w sprawach z zakresu ulgi badawczo-rozwojowej, zatem jeśli chcesz się dowiedzieć więcej i mieć pewność, że kwalifikujesz się do zastosowania ulgi, zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *