Jak rozliczyć udziały w spółce jawnej?

25-04-2019
/ Angelika Banasiuk

Jak rozliczyć udziały w spółce jawnej?

Zdarza się, że  po wielu latach wspólnej działalności drogi wspólników w spółce jawnej rozchodzą się. Przyczyn rozstania jest wiele, za najczęstsze można wskazać wieloletni konflikt związany z dalszą wizją spółki, czy też chęć samodzielnego prowadzenia biznesu przez jednego ze wspólników. Mimo, iż motywy rozstania są zróżnicowane ostatecznie należy podzielić majątek firmowy pomiędzy wspólników.

 

Rozliczenie następuje na podstawie osobnego bilansu spółki, z którego wynika ile faktycznie warta jest spółka. Bilans sporządzamy na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął okres wypowiedzenia, chyba że w umowie spółki ta kwestia została uregulowana w odmienny sposób.

 

Wartość zbywcza majątku spółki to w gruncie rzeczy kwota, która byłaby możliwa do uzyskania w razie gdyby spółka, a w zasadzie przedsiębiorstwo spółki, zostało wystawione na sprzedaż. Przy ustalaniu tej wartości przedsiębiorstwa należy określić wartość rynkową przedsiębiorstwa spółki. Ustalenie wartości spółki w praktyce dostarcza wielu wątpliwości oraz wywołuje kolejne nieporozumienia między dotychczasowymi wspólnikami. Oceniając wartość przedsiębiorstwa uwzględniamy prawa przysługujące spółce oraz jej zobowiązania. Warto zwrócić uwagę, że na wartość zbawczą majątku spółki wpływa również wartość praw na dobrach niematerialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki, tj. praw z zakresu własności przemysłowej (znaków towarowych, wynalazków), stron internetowych, praw autorskich i praw pokrewnych. Do wartości zbywczej spółki powinniśmy zaliczyć także kwestę związane z lokalizacją samego przedsiębiorstwa, co często w sposób wymierny może podwyższyć ostateczną wartość przedsiębiorstwa.

 

Jak wynika z powyższych rozważań rozliczenie udziałów wspólników w spółce jawnej to kwesta wielowątkowa, a przy skonfliktowanych wspólnikach często trudna do przezwyciężenia wewnątrz własnej struktury organizacyjnej.

 

Dlatego ze względu na wieloletnią pomoc prawną świadczoną przedsiębiorcom, wypracowaliśmy wiele skutecznych rozwiązań pozwalających na zakończenie współpracy w ramach prowadzonej spółki jawnej, a także sprawne podzielenie jaj majątku między wspólnikami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *