Jak odzyskać VAT z niezapłaconej faktury?

12-07-2019

Jak odzyskać VAT z niezapłaconej faktury?

Możliwością odzyskania podatku VAT w przypadku kiedy nasz kontrahent nie reguluje faktury w długim okresie jest ulga na złe długi. Ulga na złe długi to przepis mówiący o tym, że wierzyciel czyli sprzedawca może odzyskać podatek VAT, który wpłacił do Urzędu Skarbowego w sytuacji, w której spełnione są pewne warunki, a podstawowy warunek jest taki, że dłużnik nie płaci nam faktury w określonym terminie.

 

Czy jest możliwość odzyskać wartość VAT z faktury od której nasz kontrahent nam nie zapłacił?

Wystawiliśmy fakturę na określoną kwotę, ustaliliśmy termin płatności na 14 dni od daty wystawienia faktury. Do Urzędu Skarbowego musimy zapłacić VAT za okres, w którym wystawiliśmy tą fakturę ścisłej, okres w którym wykonaliśmy sprzedaż. Jeżeli nieściągalność tej faktury, którą wystawiliśmy kontrahentowi jest uznana za uprawdopodobnioną to możemy uruchomić procedurę ulgi na złe długi. Uprawdopodobniona nieściągalność faktury jest wtedy, gdy nasz kontrahent spóźnia się o 90 dni z zapłatą czyli po upływie terminu płatności. Po upływie tych 90 dni musimy zweryfikować czy nasz kontrahent:

  1. na moment sprzedaży był czynnym podatnikiem podatku VAT – Ministerstwo Finansów udostępniło portal podatkowy, na którym wpisując NIP kontrahenta pokazuje się informacja czy jest on podatnikiem czynnym czy zwolnionym
  2. na dzień sprzedaży nie był w postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym czy restrukturyzacyjnym – te informacje można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, Informacji o działalności gospodarczej czy w  Monitorze Sądowym Gospodarczym

 

Biuro rachunkowe we wrocławiu
podatki i księgowość

(opis po kliknięciu)

 

W momencie kiedy będziemy składać deklaracje VAT za okres, w którym upłynął ten 90-ty dzień nie płacenia przez naszego kontrahenta już po terminie to musimy ponownie sprawdzić czy nasz kontrahent jest podatnikiem czynnym i czy nie jest w postępowaniach wymienionych powyżej. Jeżeli któryś z warunków nie jest spełniony wtedy nie odzyskamy podatku VAT należnego.

 

Jak skorzystać z ulgi na złe długi?

W deklaracji VAT za ten okres w którym upływa 90 dni od terminu płatności z minusem wykazujemy podstawę opodatkowania czyli wartość netto oraz VAT należny z danej faktury. Jeżeli kontrahent zapłacił nam za fakturę w części to proporcjonalnie można skorzystać z ulgi w danej części. Jeżeli po złożeniu ulgi na złe długi kontrahent zapłaci fakturę, wtedy na bieżąco w okresie, w którym otrzymaliśmy płatność od kontrahenta składając deklarację VAT za ten właśnie okres wykazujemy zwiększenie podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego.

 

Nie musimy uzyskiwać zgody z Urzędu Skarbowego na uzyskanie z ulgi. Natomiast jeśli okaże się że podatnik skorzystał z ulgi bezpodstawnie i w toku ewentualnej kontroli podatkowej organ podatkowy dojdzie do takiego wniosku to cofnie ulgę na złe długi a podatnik będzie zobowiązany opłacić podatek wraz z odsetkami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *