IP Box – kto i w jakiej części może skorzystać?

23-01-2020
/ Rafał Kufieta

IP Box – kto i w jakiej części może skorzystać?

IP Box skierowane jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa osiągających dochody z kwalifikowanych IP, tj. własności intelektualnej objętej patentem lub innym prawem ochronnym. W szczególności są to osoby prowadzące działalność gospodarczą (i tutaj wydaje się zastosowanie IP BOX najbardziej sensowne bo w porównaniu do spółki zoo jest docelowym odbiorcą dochodów) a ponadto wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, sp. z o.o., SA, inne osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP i ta egzotyczne jak przedsiębiorstwa w spadku. Stawka 5% nie jest uzależnione od wielkości podmiotu ani też formy prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Działalność badawczo rozwojowa to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych(nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii). Istotny jest element celowościowy w postaci zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań, niezależnie od tego czy zastosowania te obejmują wyłącznie jedno przedsiębiorstwo czy też całe państwo, kontynent lub świat.

 

Przykład skorzystania z IP BOX

Przykład: Podatnik jest producentem leków i przeprowadza badania przypadków niepowodzenia leczenia, w celu ustalenia skutków ubocznych terapii. Tego typu działalność tanowi działalność badawczo-rozwojową, ponieważ ma charakter twórczy, systematyczny oraz nakierowane są na zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań leków.

 

Istnieje katalog kwalifikowanych IP

Katalog kwalifikowanych IP są: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, dodatkowe prawo ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin, prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz autorskie prawo do programu komputerowego. Te dwa ostatnie nie podlegają kontroli przed Urzędem Patentowym.

 

Patent. Przykład. Producent maszyn budowlanych, prowadzący również działalność badawczo-rozwojową, w ramach której zaprojektował nową maszynę, posiadającą parametry umożliwiającą szybszą i bezpieczniejszą pracę. Podatnik złożył zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP i od tego dnia dochody ze sprzedaż tej maszyny opodatkowuje z uwzględnieniem preferencyjnej stawki 5%.

 

Wzór użytkowy. Przykład. Producent akcesoriów telekomunikacyjnych prowadzi również działalność badawczo-rozwojową, której efektem jest, opracowanie znacznie ulepszonego modelu anteny nadawczej, który charakteryzuje się dotychczas niespotykanym zasięgiem. Podatnik postanowił zapewnić ochronę swojego nowego rozwiązania za pomocą instytucji wzoru użytkowego. Urząd Patentowy uznał, że wniosek dotyczy przedmiotu o trwałej postaci, który będzie miał znaczenie o charakterze praktycznym przy korzystaniu z wyrobu. Dochody uzyskane w ramach sprzedaży nowego rozwiązania producent może objąć preferencyjną 5% stawką podatkową.

 

Wzór przemysłowy. Przykład. Producent mebli w ramach prowadzonej również działalność badawczo-rozwojową opracował nowy materac leczniczy  chrakteryzujący się wcześniej niespotykanym bardzo dużym komfortem użytkowania. Urząd Patentowy uznał, że ogólne wrażenie, jakie wywołuje produkt na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez produkt wykorzystujący wzór publicznie udostępniony oraz, że wrażenie to nie dotyczy tylko aspektów wizualnych, ale i dotykowych. W konsekwencji, Podatnik może odpowiednio obliczone dochody uzyskane ze sprzedaży nowego materacu objąć preferencyjną 5% stawką opodatkowania.

 

Topografia układu scalonego. Podatnik prowadzi także działalność badawczo – rozwojową w zakresie projektowania procesorów. Wewnętrzne biuro projektowe ulepszyło architekturę procesora, co sprawiło, że procesor stał się znacznie bardziej wydajniejszy i mniejszy. Podatnik zgłosił topografię a nie wypłynął sprzeciw osoby trzeciej. Tym samym Podatnik może skorzystać z IP BOX.

 

IP Box można zrobić dla programistów i informatyków!

Autorskie prawo do programu komputerowego. Podatnik opracował autorski program komputerowy, który stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Program usprawnia prace firm usługowych. Prawa majątkowe związane z opracowanym programem komputerowym stworzonym przez jego twórców przysługują podatnikowi. Podatnik dochody uzyskane w ramach sprzedaży licencji do autorskiego programu komputerowego może objąć 5% stawką podatkową w ramach preferencji IP Box.

Jako Kancelaria prawna i biuro rachunkowe specjalizujemy się w przygotowaniu optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu IP Box. Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie z doradcą i księgową celem skorzystania z IP Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *