Estoński podatek CIT

18-08-2020
/ Inga Nowakowska

Estoński podatek CIT

Jest to jedno z rozwiązań podatkowych, jakie rząd planuje wprowadzić od 2021 r. Samo rozwiązanie nie należy do najnowszych, ponieważ pierwotnie zostało zastosowane w Estonii skąd wzięło swoją nazwę, a w ostatnim czasie również na Łotwie – w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw.  Przedmiotowy model ma za zadanie do minimum zmniejszyć formalności przy rozliczeniach podatkowych. Model estoński będzie opierał się na rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych, na  wzór tego który został pierwotnie wprowadzony w Estonii. Niestety, pierwotny model nieco różni się od tego zaprezentowanego przez rząd polski.

Estoński podatek CIT charakteryzuje to, że spółka nie będzie musiała płacić podatku dopóki zysk pozostanie w firmie. Podatnik nie będzie musiał już określać co jest kosztem uzyskania przychodu, poświęcać czas na ewentualne optymalizacje podatkowe, czy obliczać odpisów amortyzacyjnych. Ponadto, przedsiębiorca nie będzie musiał poświęcać czasu na wypełnianie niektórych obowiązków administracyjnych. Co istotne, dużą zaletą przedstawionego modelu jest to, że w stosunku do klasycznego podatku CIT opodatkowanie dochodu spółki jest przesunięte w czasie, tj. nie w  momencie osiągnięcia, a w momencie wydatkowania konsumpcyjnego.

 

DLA KOGO?

Jest to rozwiązane skierowane wyłącznie dla małych lub średnich spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Ponadto, spółki kapitałowe muszą spełniać poniższe kryteria, które muszą zostać spełnione łącznie:

  • przychody spółki nie przekroczą 50 mln zł,
  • udziałowcy są wyłącznie osobami fizycznymi,
  • nie mogą posiadać udziałów w innych spółkach,
  • zatrudniają min. 3 pracowników (nie licząc w tym udziałowców),
  • wykażą nakłady inwestycyjne,
  • przychody pasywne nie będą większe niż przychody z działalności operacyjnej;

 

PRZEZ JAKI OKRES CZASU MOGĘ Z NIEGO KORZYSTAĆ?

Podatnik może wybrać estoński model na okres 4 lat, jednakże może go przedłużyć o kolejne okresy 4  – letnie. Wystarczy aby przedsiębiorca w czwartym roku korzystania z rozwiązania wciąż spełniał powyższe kryteria, z tą uwagą że jeżeli spółka przekroczyłaby 50 mln zł przychód – nadal będzie mogła korzystać z modelu estońskiego.

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

Wiele mniejszych przedsiębiorców zmaga się w mniejszym, czy większym stopniu z trudnościami w pozyskiwaniu finansowania na nowe przedsięwzięcia, co w rezultacie może przełożyć się na finansowanie majątku trwałego w firmie. Specjaliści z Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu pomogą Ci wdrążyć model estoński w przedsiębiorstwie. Estoński podatek CIT z pewnością pozwoli przedsiębiorcom na większe zdolności inwestycyjne, wzrost produktywności, czy zwiększy odporność na dekoniunkturę. Co więcej, przedsiębiorstwa które skorzystają z modelu estońskiego nie będą musiały płacić podatku w miesięcznych, czy kwartalnych zaliczkach. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do zapłacenia podatku dopiero, gdy osiągnięty zysk zostanie przeznaczony na inne niż biznesowe cele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tagi:

Prawnik / Specjalista ds. podatków