Darowizna mieszkania – kiedy trzeba zapłacić podatek?

18-08-2020
/ Inga Nowakowska

Darowizna mieszkania – kiedy trzeba zapłacić podatek?

Darowizna mieszkania zazwyczaj rodzi obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Co do zasady jedynymi podmiotami zwolnionymi z tego obowiązku są osoby z kręgu najbliższej rodziny, jednakże są one zobowiązane do zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego Urzędu Skarbowego. Ostatnio wydane interpretacje podatkowe wskazują jednak na odmienną praktykę, gdzie w przypadku obciążenia mieszkania hipoteką, podatku mogą również uniknąć osoby niespokrewnione.

 

SPOSOBY OPODATKOWANIA SPADKÓW I DAROWIZN

Najważniejsze są dwie kwestie – sposób oraz stopień pokrewieństwa pomiędzy podmiotami dokonującymi czynności prawnej, oraz wartość darowizny lub spadku. Ustawa o podatku od spadków i darowizn dzieli podatników na poszczególne grupy:

GRUPA PODATKOWA PODMIOTY UPRAWNIONE LIMITY KWOTOWE
Pierwsza Małżonkowie

Zstępni (dzieci, wnuki)

Wstępni (dziadkowie, pradziadkowie)

Pasierb

Zięć

Synowa

Rodzeństwo

Ojczym

Macocha

Teściowie

9637,00 ZŁ
Druga Zstępni rodzeństwa

Rodzeństwo rodziców

Zstępni i małżonkowie pasierbów

Rodzeństwo małżonków

Małżonkowie rodzeństwa małżonków

Małżonkowie innych zstępnych

7276,00 ZŁ
Trzecia Tzw. Inni nabywcy

Osoby pozostający w związku nieformalnym

4902,00 ZŁ

 

Co właściwie oznaczają te limity kwotowe? To nic innego jak maksymalne kwoty jakie możemy otrzymać od osób, aby nie być zobowiązanym do zapłacenia podatku od spadku i darowizn. Od każdej kwoty wyższej niż wskazana w tabeli, odpowiednio do danych grup podatkowych, należy zapłacić podatek jedynie od nadwyżki.

W przypadku darowizny mieszkania najbliżsi członkowie rodziny (osoby zaliczane do tzw. grupy zerowej – małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha)
zawsze są zwolnieni z podatku, bez względu na jej wartość. Ogólną zasadą jest spełnienie łącznie dwóch warunków:

  1. Zgłoszeniu darowizny do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w okresie do pół roku od otrzymania darowanej rzeczy
  2. Przedłożenie potwierdzenia otrzymania danej kwoty

Jednakże w przypadku otrzymania mieszkania w formie darowizny wśród najbliższych członków rodziny – nie trzeba zgłaszać samodzielnie darowizny do Urzędu Skarbowego. Z racji tego, że oświadczenie o  darowiźnie mieszkania musi mieć formę aktu notarialnego, stosownego zgłoszenia do fiskusa dokonuje notariusz.

 

CO Z ZWOLNIENIEM Z PODATKU WŚRÓD ZWIĄZKÓW NIEFORMALNYCH?

Niestety osoby pozostające w nieformalnym związku, należy zaliczyć do 3 grupy podatkowej, co oznacza, że osoby takie nie mają preferencji podatkowych takich jak m.in. małżonkowie, a ich stawka podatku może wynosić nawet 20 %.

 

A CO Z MIESZKANIEM OBCIĄŻONYM HIPOTEKĄ?

Ostatnie interpretacje podatkowe dają pewną nadzieję dla osób pozostających w nieformalnym związku, a specjaliści z Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu pomogą wykorzystać interpretacje w sposób praktyczny i znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie problemu. Nadmienić tutaj należy, że aby uniknąć płacenia podatku, mieszkanie musi być obciążone hipoteką. Wśród wydanych interpretacji podatkowych, które wskazują na takie stanowisko są: 0111-KDIB2-2.4015.9.2020.2.MM oraz 0111-KDIB2-2.4015.2.2020.2.MM. Co więcej wartość hipoteki musi być równa lub wyższa niż wartość darowizny.

Podstawę opodatkowania w takim wypadku obniża się o długi i ciężary, do których zalicza się właśnie hipoteka. Ponadto w ostatnich interpretacjach podatkowych zostało potwierdzone, że  w przypadku ustalenia podstawy opodatkowania istotna jest kwota hipoteki wyjściowej, a nie to ile pozostało do spłaty z hipoteki.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi:

Prawnik / Specjalista ds. podatków