Czym różni się dożywotnia służebność mieszkania od umowy dożywocia?

07-06-2019
/ Monika Gładysz (Gajewska)

Czym różni się dożywotnia służebność mieszkania od umowy dożywocia?

Nieznajomość prawa szkodzi- jest to przysłowie dość często powtarzane w prawniczym światku. Tym bardziej zatem trzeba sobie zdawać sprawę, że niektóre instytucje prawne choć podobne nie znaczą tego samego. Dlatego pamiętajmy, że pomiędzy dożywotną służebnością mieszkania, a umową dożywocia nie można postawić znaku równości. Dlaczego? Dowiesz się w dalszej części niniejszego wpisu.

 

Umowa dożywocia

Klasyczna umowa dożywocia jest tzw. umową wzajemną, która nie jest wykonywana pod tytułem darmym. Obie strony uzyskują bowiem określoną korzyść majątkową. Na podstawie tej umowy właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, w zamian za co nabywca zobowiązuje się zapewnić dożywotnie utrzymanie zbywcy, ewentualnie osobie bliskiej zbywcy nieruchomości.

Umowa dożywocia skutkuje natychmiastowym przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem jej nieważności.

Do podstawowych obowiązków osoby otrzymującej nieruchomość należą:

  1. przyjęcie zbywcy jako domownika,
  2. dostarczenie zbywcy wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału,
  3. zapewnienie zbywcy odpowiedniej pomoc i pielęgnowanie w chorobie,
  4. zapewnienie zbywcy na własnym koszt pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym.

 

O dokładnym zakresie umowy dożywocia decyduje jej treść. Dożywocie ma więc charakter alimentacyjny i w niektórych przypadkach może zostać zamienione na rentę.

 

Służebność mieszkania

Służebność mieszkania to tzw. służebność osobista, czyli przysługując konkretnej, opisanej z imienia i nazwiska osobie. Na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości osoba, której przysługuje służebność mieszkania otrzymuje prawa do korzystania z domu lub mieszkania w zakresie uzgodnionym przez obie strony. Zatem celem tej instytucji jest zapewnienia uprawnionemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a nie obowiązek zapewnienia utrzymania, dostarczania wyżywienia, zapewnienia  pomocy w chorobie itp. Służebność mieszkania ujawniana jest w dziale III księgi wieczystej właściwej nieruchomości.

Osoba, której przysługuje służebność mieszkania może przyjąć na to mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Należy mieć jednak na uwadze, że dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletniości.

 

Podsumowanie

Zainteresowanie powyższym tematem pojawia się zwykle wtedy, kiedy planujemy podarować nieruchomość, w której obecnie zamieszkujemy i jednocześnie zabezpieczyć się przed utratą dachu nad głową. Przed podjęciem decyzji, którą z przedstawionych instytucji wybrać warto również uwzględnić jej pozostałe konsekwencje np. podatkowe lub spadkowe, chcesz wiedzieć więcej kliknij tutaj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *