COVID – 19 – jak zawiesić działalność gospodarczą i co na tym zyskam?

25-03-2020
/ Monika Gładysz (Gajewska)

COVID – 19 – jak zawiesić działalność gospodarczą i co na tym zyskam?

Sytuacja, w której aktualnie się znajdujemy nie jest łatwa dla nikogo z Nas. Konieczność ochrony społeczeństwa przed skutkami pandemii zahamowała całą gospodarkę. Większość zakładów produkcyjnych stanęła, a świadczenie usług przeniosło się w znacznej mierze do internetu. Nie każdy przedsiębiorca, z uwagi na przedmiot jego działalności, może sobie pozwolić na dalsze prowadzenie i utrzymywanie firmy. Wielu z Nas zadaje sobie pytania nie tylko o to jak długo to potrwa, ale również czy i jak uda Nam się to przetrwać. Jednym z możliwych rozwiązań jest zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

 

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą może zawiesić osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników bądź przedsiębiorca, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

 

A co ze spółką cywilną?

W sytuacji, w której przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zawieszenie jej wykonywania w formie spółki jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy danej spółki cywilnej.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej ze spółek cywilnych, a w pozostałych ją prowadzić. Podobna zasada obwiązuje, jeżeli prowadzimy zarówno działalność indywidualną jak i w formie spółki cywilnej, wtedy zawieszenie jej wykonywania może nastąpić również tylko w jednej z tych form.

 

Co na tym zyskam?

 W trakcie, kiedy nasza działalność gospodarcza jest zawieszona nie musimy:

 • opłacać składek na ZUS,
 • odprowadzać zaliczek na poczet podatków (za miesiące, w których działalność była prowadzona choćby jeden dzień – zaliczki należy odprowadzać),
 • składać deklaracji VAT,

 

Możemy zaś:

 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • dochodzić zapłaty zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów,
 • osiągać dochody z innych źródeł- umów o pracę, umów cywilnoprawnych

 

Czego nie unikniemy?

 • Regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia działalności, spłat rat kredytów, leasingów itp.,
 • opłacania podatku od nieruchomości,
 • kontroli- przedsiębiorca z zawieszoną działalności gospodarczą przez organy kontroli traktowany jest tak jak osoba prowadząca działalność i może podlegać wszelkim kontrolą przewidzianym przez przepisy prawa,
 • spraw sądowych, postępowań podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem,

 

Na jaki okres mogę zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza może być zawieszana i podejmowana wielokrotnie. Zgodnie z art. 23 Prawa przedsiębiorcy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. We wniosku o jej zawieszenie wskazujemy datę od jakiej działalność ma być zawieszona (nie może być to data wcześniejsza niż data złożenia wniosku).

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Sposobów zawieszenia działalności gospodarczej jest kilka:

 1. Wypełnienie i złożenie druku CEIDG-1 w urzędzie (z uwagi na zamknięcie urzędów z powodu epidemii będzie to obecnie znacznie utrudnione),
 2. Wypełniając druk CEIDG-1 i wysyłając go na adres urzędu- przed wysłaniem konieczna jest wizyta u notariusza i notarialne poświadczenie podpisu,
 3. Wypełniając druk CEIDG-1 przez internet i podpisując go Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, Kancelaria Prawna KHG wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów na bieżąco doradza z jakich narzędzi warto skorzystać, aby przetrwać ten trudny okres. Nasi adwokaci, radcowie prawni i wykwalifikowani księgowi pozostają w stałej gotowości do świadczenia pomocy prawnej. Analizujemy dla Państwa nie tylko dostępne dotychczas procedury takie jak wnioski o odroczenie płatności składek na ZUS, ale również i nowe rozwiązania przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jeżeli czują się Państwo zagubieni i potrzebują pomocy zapraszamy do kontaktu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *