Co zrobić po bezskuteczności egzekucji?

20-11-2019
/ Jerzy Burliński

Co zrobić po bezskuteczności egzekucji?

Bezskuteczność egzekucji to taki moment, w którym organ egzekucyjny dokonał szereg czynności w toku postępowania egzekucyjnego począwszy od zapytań o źródła dochodów dłużnika i jego majątek (pojazdy, nieruchomości) i niestety nie udało się wyegzekwować długu.

Taka sytuacja jest bardzo częsta. Czy wierzyciel nic już nie może zrobić? Absolutnie nie. Jest szereg możliwości jakie bezskuteczność egzekucji otwiera się w takim momencie. Bezskuteczna egzekucja nie powoduje wygaśnięcia zadłużenia tak jak do wielu dłużników myśli.

Przede wszystkim wierzyciel może wnieść o wyjawienie majątku przez dłużnika przed sądem. Jest to silniejsza instytucja niż składanie oświadczeń w toku egzekucji, gdyż złożenie nieprawdziwego wykazu majątku lub niepełnego rodzi po stronie dłużnika odpowiedzialność karną.

Ważne też jest, że w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otwiera się możliwość dochodzenia wierzytelności od członków zarządu. Członkowie zarządu odpowiadają wtedy solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Kolejną możliwością jest wystawienie wierzytelności na sprzedaż. Można to zrobić za pomocą giełdy długów lub skierować zapytanie ofertowe do kancelarii prawnej lub firm skupiających się na zakupie wierzytelności. Pozwala to na odzyskanie przynajmniej częściowej zapłaty i pozbycie się prowadzenia kolejnych, kosztownych postępowań egzekucyjnych. Wierzyciel może też – jeżeli nie dokona tego na etapie wymagalności i sądowym – wpisać dłużnika do biura informacji gospodarczej co znacząco utrudni korzystanie z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny). Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

Ponadto wierzyciel może nadal dokonywać windykacji polubownej tj. próbować ustalić miejsce pracy i pobytu dłużnika. Wierzyciel ma prawo d windykacji terenowej – bez użycia oczywiście środków bezpośrednich – ale może to zadziałać na dłużnika i wzbudzić presję środowiska oraz psychologiczną do spłaty zadłużenia.

W ostateczności wierzyciel może złożyć ponowny wniosek egzekucyjny. Najważniejsze aby nie złożyć go po upływie przedawnienia odsetek, których termin wynosi 3 lata. Zaleca się w obecnym stanie prawnym, aby ponowną egzekucję wobec dłużnika wszczynać co 1,5 lub 2,5 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *