Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

12-07-2019
/ Rafał Kufieta

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadziła szereg nowych wymogów dla przedsiębiorców. Jednym z nich, o którym trzeba będzie pamiętać, jest obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do centralnego rejestru.

 

Kto i kiedy ma taki obowiązek? Do zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych będą obowiązane:

  • spółki jawne
  • spółki komandytowe
  • spółki komandytowo – akcyjne
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjne (poza spółkami publicznymi – te ostanie mają obowiązek informować na swoich stronach internetowych o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów z posiadanych akcji).

 

Od 13 października 2019 r. zgłoszenia trzeba będzie dokonać dla nowo rejestrowanych spółek, natomiast te, które już istnieją będą musiały zgłosić do rejestru zestaw danych do kwietnia 2020 r. Termin na dokonanie zgłoszenia będzie wynosił 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS-u. w przypadku aktualizacji danych 7 dni od dokonania zmiany.

 

Jaki zestaw informacji trzeba będzie zgłosić?

 

Otóż poza danymi identyfikacyjnymi spółki takimi jak nazwa, forma organizacyjna, siedziba numer NIP i KRS trzeba będzie zgłosić dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Dane dotyczące osób fizycznych będą obejmowały zakres danych: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania numer PESEL lub datę urodzenia, a także informacje o wielkości, charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

 

Zgłoszenia należy dokonać w formie dokumentu elektronicznego, który będzie dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 

Jeżeli będziesz miał wątpliwości lub problemy w dopełnieniu nowych obowiązków, nasi specjaliści służą radą i pomocą. Trzeba pamiętać o tym obowiązku, bowiem brak jego realizacji może  słono kosztować. Kara pieniężna za brak zgłoszenia zagrożone jest karą do 1 miliona złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *