Bony jednego i różnego przeznaczenia a kwestia VAT

08-03-2021
/ Rafał Kufieta

Bony jednego i różnego przeznaczenia a kwestia VAT

Prowadząc działalność gospodarczą warto starać się utrzymywać bliskie relacje z klientami i nagradzać ich zaufanie do naszej firmy poprzez wręczanie kodów rabatowych lub voucherów z atrakcyjną ofertą dla klientów. Jest to świetny sposób, aby pokazać klientowi, że jest dla nas ważny i go wyróżnić. Należy jednak pamiętać, że kwestie te są uregulowane przez prawo, musimy więc spełnić określone wymagania.

 

Często możemy spotkać bony, vouchery, kody rabatowe, karty podarunkowe itd. Czym one są? Ustawodawca definiuje, iż pod pojęciem bonu rozumie się instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu. Bon może mieć różną postać np. voucheru, papierowego dokumentu, czy kodu. Ustawodawca nie zamyka pojęcia i wskazuje, że może także mieć jakąkolwiek inną postać.

 

Jak wskazują nasi prawnicy, wyróżnia się bon jednego przeznaczenia, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu oraz bon różnego przeznaczenia przez który, rozumie się jako bon inny niż bon jednego przeznaczenia.

 

Należy zauważyć, że kody rabatowe procentowe i karty rabatowe nie będą spełniały w ogóle definicji bonu. Wynika to z tego, że przepisy dotyczą wyłącznie bonów, które można wymienić na towary lub usługi. Instrumenty uprawniające posiadacza do zniżki przy zakupie towarów lub usług nie dają prawa do uzyskania rzeczy, lecz jedynie dają uprawnienie do zniżki. Takie zniżki dają prawo do wykonywania świadczenia w niższej kwocie, a nie stanowią części świadczenia wzajemnego, za określone towary lub usługi.

 

Jakie są konsekwencję jeśli emitujemy bon jednego przeznaczenia?

 

Bony jednego przeznaczenia poddane są opodatkowaniem podatkiem VAT już w momencie ich sprzedaży, a nie z chwilą faktycznego świadczenia usług. To samo dotyczy dystrybutorów, którzy w imieniu własnym i na rachunek własny sprzedają (odsprzedają) bony jednego przeznaczenia. Będą oni zobowiązani do odprowadzenia VAT od sprzedaży tych bonów, tak jakby otrzymane przez nich wynagrodzenie za te bony było wynagrodzeniem za towary lub usługi objęte bonem.

 

W przypadku bonów różnego przeznaczenia, VAT będzie pobierany dopiero, gdy zostaną dostarczone towary lub zrealizowane usługi, których bon dotyczy. Tym samym wcześniejsza emisja czy transfer bonu różnego przeznaczenia nie będzie podlegać VAT. Opodatkowaniu podlegać będzie zatem faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia, przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia.

 

Wymaganie kasy fiskalnej uzależnione jest od wielu kwestii m.in. zasad według, których prowadzona jest sprzedaż produktów, rodzaj zapłaty, przedmiot sprzedaży czy osiąganych rocznych obrotów. Kasa fiskalna nie jest wymagana w każdym przypadku, lecz jest wskazana ze względu na szereg zalet, które oferuje dla sprzedawcy i nabywcy. Jeśli nie jesteśmy pewni czy nasze produkty lub usługi powinny być ewidencjonowane warto się zgłosić do naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu o poradę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *