Biała lista podatników VAT

28-05-2019
/ Rafał Kufieta

Biała lista podatników VAT

Ustawodawca wciąż wprowadza zmiany mające na celu uszczelnić system podatkowy, a także ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej Chcąc wyjść naprzeciw pojawiającym się problemom wprowadza coraz to nowsze rozwiązania. W celu ograniczenia nieprawidłowości w zakresie nadużyć związanych z systemem podatkowym każdy podatnik powinien dokonywać wyboru kontrahentów przy zachowaniu „należytej staranności”. Jedną z zmian wprowadzaną przez ustawodawcę jest wprowadzenie narzędzia, które posłuży do weryfikacji przyszłego kontrahenta. Będzie to biała lista podatników VAT. Ma ona obowiązywać od 1 września 2019 r. Czym jest ta lista i jakie są jej założenia – tego dowiesz się czytając poniższy artykuł.

 

Biała lista podatników VAT będzie ogólnodostępnym, bezpłatnym, elektronicznym zbiorem danych prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który połączy trzy dotychczas obowiązujące rejestry, tj.: podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru.

Jakie informacje będzie można znaleźć wyszukując firmę w nowym wykazie? Przede wszystkim dowiemy się, jaki status ma dana firma, jeśli chodzi o podatek VAT. Ponadto będą to takie dane jak: nazwa firmy, adres siedziby, NIP, REGON, PESEL, KRS, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów i wspólników, datę i podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania, jako podatnika VAT, a także (przede wszystkim) numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłaty.

 

Numer rachunku bankowego ujęty w białej liście podatników VAT będzie kluczowym zagadnieniem, gdyż rozliczenie z daną firmą będzie można przeprowadzić poprzez wpłatę na ten numer rachunku bankowego, który widnieje w wykazie. Nie zastosowanie się do tego obowiązku będzie skutkować sankcjami (w odniesieniu do wpłat powyżej 15tys. zł). A oto one: solidarna odpowiedzialność nabywcy i sprzedającego w zakresie podatku VAT oraz brak możliwości dla nabywcy ujęcia wydatku, jako kosztu uzyskania przychodu. Sankcje nie będą nałożone, jeżeli osoba, która dokona wpłaty poinformuje o tym w ciągu 3 dni od dokonania wpłaty urząd skarbowy lub która dokona płatności za pomocą split payment. Sankcje za wpłatę środków na inne konto niż te ujęte w wykazie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Pamiętaj! Każdorazowo przed dokonaniem przelewu na rachunek bankowy kontrahenta będziesz zobowiązany sprawdzić czy numer rachunku jest zgodny z tym zawartym w wykazie.

 

Wprowadzenie jednej bazy informacji z całą pewnością ułatwi weryfikację kontrahenta, jeśli chodzi o jego aktualny status w podatku VAT. Aby znaleźć dane firmy nie będzie trzeba sięgać do trzech osobnych rejestrów. Ponadto ułatwieniem ma być również sposób wyszukiwania interesującego nas podmiotu – wyszukiwanie odbywać się będzie nie tylko na podstawie numeru NIP, ale również po wpisaniu fragmentu nazwy czy po nazwisku. Zebranie wielu informacji w jednym miejscu z całą pewnością pozwoli zaoszczędzić czas, który trzeba poświęcić na sprawdzenie przyszłego kontrahenta. Podsumowując, wprowadzone zmiany usprawnią proces wyszukiwania informacji o potencjalnych kontrahentach, a to z kolei ma zachęcić do systematycznego weryfikowania kontrahentów, aby uniknąć nieświadomego uczestnictwa w tzw. karuzelach podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *