Analiza sprawy pod względem szans na uzyskanie upadłości konsumenckiej.

02-03-2021
/ Rafał Kufieta

Analiza sprawy pod względem szans na uzyskanie upadłości konsumenckiej.

Bez wątpienia, problemy finansowe stanowią jedną z częściej wskazywanych przyczyn problemów życiowych. Nierzadko powstałe długi przybierają takie rozmiary, że dłużnik zaciągający coraz to nowe zobowiązania traci kontrolę nad finansową sferą swojego życia. Prowadzi to do wielu nieszczęść w życiu dłużnika – często tak ekstremalnych jak chociażby utrata dachu nad głową czy rozpad więzi rodzinnych. Dlatego też najczęstszym ratunkiem na zniwelowanie takich dolegliwości – jest doprowadzenie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i zaczęcie nowego życia po jej ogłoszeniu.

 

Decyzji o skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej nie należy podejmować pochopie. Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wcale nie należą do kategorii spraw łatwych i wymagają właściwego przygotowania się do przyszłego postępowania. Kiedy już dłużnik podejmie wewnętrzne przekonanie o chęci zmiany złej sytuacji życiowej – zbawienna może okazać się wizyta u radcy lub adwokata zajmującego się tą materią. Jeśli zdecydują się Państwo na naszej kancelarii prawnej – to pewnym jest, że profesjonalny pełnomocnik pozwoli bezpiecznie przeprowadzić dłużnika przez cały ten żmudny proces.

 

Pierwszą rzeczą jaką wykona dla dłużnika radcy prawny lub adwokat – będzie ocena dostarczonego przez dłużnika materiału dowodowego. Profesjonalny pełnomocnik zrobi to po to, by już na wstępnie oszacować szansę dłużnika na orzeczenie względem niego upadłości konsumenckiej i pozostawić mu świadomy wybór – czy chce z tej instytucji skorzystać.

 

Szanse powodzenia takiego postępowania należy rozpocząć od badania – czy spełnione zostały wskazane w ustawie przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sąd orzeknie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej o ile zaistniał stan niewypłacalności; dłużnik jest osobą fizyczną oraz to, że do powstania lub pogłębienia zadłużenia doszło bez winy dłużnika.

 

Pierwsza z przesłanek sprowadza się do przyjęcia, że z instytucji upadłości konsumenckiej skorzystać mogą jedynie osoby fizyczne. Dlatego też, nie będzie legitymowany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik, który prowadzi działalność gospodarczą. Istotne pozostaje przy tym również źródło powstania zadłużenia – zdecydowanie bardziej przychylnie Sąd spojrzy na sytuację dłużnika, którego długi są niejako „długami prywatnymi”, a nie wynikiem podejmowania błędnych decyzji  w zakresie prowadzonej przed dłużnika działalności gospodarczej.

 

Aby można było mówić o niewypłacalności należy przybliżyć ustawowe (i wypracowane przez orzecznictwo) znaczenie tego terminu. Stan niewypłacalności następuje w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Następuje to chociażby w sytuacji, gdy nie posiada środków finansowych na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań (np. nie posiada środków na zapłatę rachunków) lub też przeciw dłużnikowi prowadzona jest egzekucja komornicza.

 

Ostatnia z przesłanek sprowadza się do sprawdzenia przyczyn powstania stanu niewypłacalności. Inaczej mówiąc – trzeba zbadać w jaki sposób doszło do powstania długów. Istotne jest by stan niewypłacalności nie stanowił następstwa zawinionego zachowania samego dłużnika (np. nałożona na niego kara grzywny czy mandaty karne). Z brakiem winy po stronie dłużnika możemy mieć miejsce w sytuacji, gdzie do powstania długów doszło w wyniku okoliczności od dłużnika niezależnych. Przykładem takim będzie sytuacja, gdzie stan niewypłacalności jest wynikiem złożenia przez dłużnika oświadczenia o przyjęciu spadku czy problemy finansowe wynikające z choroby i konieczności ponoszenia znacznych kosztów z tego tytułu. Sąd uzna brak winy dłużnika także w sytuacji, gdy problemy finansowe, które go dotknęły są wynikiem zobowiązań zaciągniętych przez małżonka takiego dłużnika – np. powszechny problem społeczny polegający na przeznaczaniu posiadanych środków na zakup alkoholu czy korzystanie z pożyczek tzw. „chwilówek” bez wiedzy drugiego małżonka.

 

Dlaczego wszystko to jest takie istotne i dlaczego dłużnik powinien skorzystać z usług radcy prawnego lub adwokata? Otóż dlatego, że błędna ocena zgromadzonego materiału dowodowego, a tym samym szans na pozytywne zakończenie sporu – może doprowadzić do uniemożliwienia ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jeśli Sąd bowiem nie zgodzi się z przedstawionym przez dłużnika stanem sprawy i oddali wniosek – ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w oparciu o te same przesłanki – jest niedopuszczalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *