Wygrałeś w konkursie? Uważaj na podatek!

01-08-2019
/ Rafał Kufieta

Wygrałeś w konkursie? Uważaj na podatek!

Wziąłeś udział w konkursie i zdarzył się cud- wygrałeś? Gratulacje! Zanim jednak odbierzesz swoją nagrodę może czekać Cię niemiła niespodzianka- podatek.

 

Art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

 

Czy każda nagroda będzie opodatkowana?

Nie. Ustawodawca przygotował zwolnienie z podatku, gdy wygrana jest:

  • w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja);
  • konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu;
  • związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług –zwolnienie nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;
  • jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł.

 

Dodatkowo wolne od podatku dochodowego są:

  • wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • wygrane w turnieju gry w pokera prowadzonym przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych;

 

Jeśli nie ma możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, to od nagród pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% . Warto dodać, że podatek pobierany jest od całej wartości wygranej- nie jedynie od nadwyżki 2.000 zł oraz że dotyczy jednorazowej wygranej- nie kumulują się one w ciągu roku.

 

Kto zajmuje się sprawą podatku?

Organizator konkursu ma obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku od nagród. Organizator jest więc płatnikiem podatku od wygranej.

 

Jeśli wygrałeś nagrodę pieniężną, to organizator wypłaci Ci kwotę pomniejszoną o 10% . Jeśli wygrałeś nagrodę rzeczową, będziesz musiał uiścić na rzecz organizatora konkursu kwotę należnego podatku i dopiero wtedy otrzymasz swoją nagrodę.

 

Sprawdź najpierw, czy w regulaminie konkursu nie ma informacji, że laureat konkursu wygra również bonusową nagrodę pieniężną na poczet pokrycia podatku- w takim przypadku nie musisz nic płacić/ nikt nie potrąci Ci 10% podatku i cała nagroda jest Twoja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *