Zasiedzenia

Jeżeli wspólnie z rodziną od dłuższego czasu zajmujesz nieruchomość, która oficjalnie nie stanowi Twojej własności, choć tak ją traktujesz, powinieneś poznać pojęcie zasiedzenia. Może się przecież okazać, że mimo wieloletniego, spokojnego korzystania z ziemi ktoś nagle zażąda od Ciebie jej zwrotu. Co wtedy stanie się z całym dorobkiem Twojego życia? Czy masz szansę na jakąkolwiek obronę, skoro własność przysługuje komuś innemu? Jak zająć się tego typu sprawą? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Być może okaże się, że sytuacja nie jest beznadziejna. Do nabycia prawa własności dochodzi niekiedy poprzez sam fakt zajmowania nieruchomości oraz znaczny upływ czasu. Aby móc jednak wykazać tę okoliczność, konieczne jest przeprowadzenie sprawy sądowej o zasiedzenie.

Zasiedzenia

W czym możemy Ci pomóc?

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę spraw o stwierdzenie zasiedzenia. Przede wszystkim, przeanalizujemy Twoją sytuację, aby sprawdzić czy spełniasz przesłanki do nabycia danej nieruchomości przez zasiedzenie. Następnie, we współpracy z Tobą przygotujemy wniosek do Sądu. Opiszemy w nim stan faktyczny sprawy i powołamy dowody na potwierdzenie Twoich racji. Zapewnimy Ci również reprezentację w ramach toczącego się postępowania sądowego. Po uzyskaniu korzystnego postanowienia Sądu, pomożemy Ci także w dopełnieniu formalności, związanych z wydzieleniem księgi wieczystej i wpisem właściciela.

Co warto wiedzieć?

  • Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności związanym ze znacznym upływem czasu.
  • Aby zasiedzieć nieruchomość musisz traktować ją jak właściciel i manifestować ten rodzaj posiadania na zewnątrz. Przejawia się to np. w ogrodzeniu nieruchomości, przeprowadzaniu na niej remontów, opłacaniu podatków, uprawie ziemi itp. Nie zasiedzisz natomiast nieruchomości, którą użytkujesz na podstawie umowy najmu, za którą opłacasz czynsz.
  • Zasiedzenie następuje wraz z upływem czasu. Jest to 20 lat w przypadku posiadacza w dobrej wierze i 30 lat w przypadku posiadacza w złej wierze. Posiadaczem w dobrej wierze będzie ten, kto choć nie jest właścicielem nieruchomości, to jednak pozostaje w błędnym, lecz uzasadnionym przekonaniu, że nim jest. Właścicielem w złej wierze jest ten, kto wiedząc, że nie przysługuje mu prawo własności obejmuje nieruchomość w posiadanie i włada nią jak właściciel.
  • Nie unikniesz sprawy sądowej. Potwierdzeniem nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie może być tylko postanowienie Sądu. Nie można stwierdzić zasiedzenia w innym trybie.
Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.