Zakładanie spółek

Wielu potencjalnych przedsiębiorców, poważnie myślących o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, nie wie jakie powinno podjąć się działania dla prawidłowej finalizacji swojego przedsięwzięcia. Większość z nich zastanawia się w jaki sposób prowadzić biznes. Czy założyć jednoosobową działalność gospodarczą czy może lepiej będzie zdecydować się na spółkę? Potencjalni przedsiębiorcy często nie wiedzą, który ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej najbardziej pasowałby do ich pomysłu. Zdarza się, że z obawy przed kosztami i skomplikowaną ścieżką formalną rezygnują z zakładania spółek.

Zakładanie spółek

Z tego względu pierwszym krokiem, który podejmuje nasza Kancelaria jest kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzonej działalności. Obszerny wywiad z Klientem pozwala nam na dobór konkretnej formy prawnej i dostosowanie jej do rozmiaru prowadzonej działalności, czasu trwania, sposobu funkcjonowania i wzajemnych relacji między wspólnikami (spółki na miarę).

Jeśli przedstawisz nam swój pomysł na biznes –  zespół prawników przystąpi do merytorycznej analizy i doradztwa. Otrzymasz również profesjonalną pomoc w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, a następnie przy zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

Odpowiedniego dla Ciebie wyboru dokonamy spośród poniższych spółek:

  • Spółka cywilna – nie wymaga formy notarialnej. Tutaj wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki;
  • Spółka jawna – dla jej założenia wystarczy zwykła forma pisemna. Spółka we własnym imieniu może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Odpowiedzialność ponoszą całym swoim majątkiem wszyscy wspólnicy solidarnie ze spółką.
  • Spółka partnerska – to umowa zawarta na piśmie. Mogą ją zawrzeć  wyłącznie osoby fizyczne. Spółka ta jest skierowana do ściśle określonych ustawą podmiotów, uprawiających wolny zawód (np. lekarze, księgowi) i posiadających stosowne uprawnienia do jego wykonywania. Spółka partnerska we własnym imieniu nabywa prawa, zaciąga zobowiązania i pozywa, jednak to partnerzy odpowiadają za zobowiązania spółki.
  • Spółka komandytowa –  umowę spółki zawiera się w formie aktu notarialnego. W spółce tej jeden ze wspólników odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność innego wspólnika musi być ograniczona. W praktyce wygląda to tak, że komandytariusz (jeden ze wspólników) w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Bardzo często przedsiębiorcy jako komplementariusza wybierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Spółka komandytowo-akcyjna – statut tej spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Warunkiem jej istnienia jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości minimum 50 000 zł. Co najmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli spółki za jej zobowiązania bez ograniczeń, a jeden z nich jest akcjonariuszem.
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  – umowa spółki z.o.o. wymaga formy notarialnej. Jest to najczęściej i najchętniej wybierana spółka. Można ją utworzyć praktycznie w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Może ją prowadzić pojedyncza osoba – będąca jednocześnie wspólnikiem i członkiem zarządu. Kapitał zakładowy to co najmniej 5 000 zł.
  • Spółka akcyjna –  statut tej spółki wymaga formy notarialnej. Kapitał zakładowy to co najmniej 100 000 zł. Spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, a akcjonariusze ponoszą ryzyko utraty wniesionego wkładu.

Warto podkreślić też, że istnieje możliwość założenia spółki bez wychodzenia z domu. Można to zrobić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości przez portal s24 (bez spełnienia wymogów formalnych umów).