Zabezpieczenie zapłaty

Przedsiębiorcy z branży budowlanej często miewają problem z zabezpieczeniem swojej zapłaty. Z naszego doświadczenia znacznie lepiej jest tym tematem zająć się wcześniej, już na etapie zawierania umowy, niż po zakończeniu robót budowlanych. Tematem szkolenia jest "Jak zabezpieczyć zapłatę za swoje wykonawstwo?".

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zabezpieczenie zapłaty

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu gdzie mogą pojawić się problemy z płatnościami i jak im przeciwdziałać. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ma nabyć umiejętności jak zweryfikować wiarygodność swojego kontrahenta, ustalić kwestię wynagrodzenia pod względem jego zabezpieczenia oraz jak zabezpieczyć się pod względem dowodowym, gdyby trzeba było dochodzić zapłaty roszczenia przed sądem.

POBIERZ OFERTĘ

Program szkolenia:

 1. Z kim mam do czynienia?
 • Rodzaje kontrahentów;
 • Co można się o nich szybko dowiedzieć;
 • Raport gospodarczy;
 1. Formy zabezpieczenia
 • Przerwanie biegu przedawnienia (mediacje/negocjacje, zawezwanie do próby ugodowej, uznanie długu);
 • Zabezpieczenia osobiste (poręczenie, gwarancja, weksel, poddanie się egzekucji);
 • Zabezpieczenie rzeczowe (przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności, zastaw, hipoteka, kaucja i zatrzymanie wynagrodzenia);
 1. Praktyczne techniki
 • Cesja wierzytelności;
 • Kary umowne;
 • Ograniczenie/rozszerzenie/wyłączenie rękojmi;
 • Znaczenie postępowania nakazowego;
 • Potwierdzenie salda;
 • Zaakceptowana faktura;
 • Zabezpieczenie przed i w trakcie procesu
 • Jawność finansów w sp. z o.o.
 • Ekspert pozasądowy
 • Subsydiarna odpowiedzialność zarządu przy sp. z o.o.
Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.