Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to przewidziana prawem instytucja, która daję możliwość „nowego startu” dla wielu osób fizycznych, które z braku własnej winy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner

Upadłość konsumencka

Z roku na rok zaobserwować można tendencję zwyżkową jeśli chodzi o liczbę składanych wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i w konsekwencji ilość ogłoszonych upadłości. Upadłość konsumencka to przewidziana prawem instytucja, która daję możliwość „nowego startu” dla wielu osób fizycznych, które z braku własnej winy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Efektem końcowym ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest umorzenie wszelkich nieuregulowanych zobowiązań. Wbrew powszechnym opiniom, nie jest konieczne by osoba ubiegająca się o ogłoszenie względem niej upadłości konsumenckiej zobowiązana była posiadać majątek pozwalający na spłatę przynajmniej części wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje w drodze postanowienia Sądu, które wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania sądowego – a więc po szczegółowej weryfikacji sytuacji konkretnej osoby. Kluczowym elementem jest tutaj złożenie prawidłowego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Do wachlarza oferowanych przez Kancelarię usług wchodzą również czynności niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej – w tym przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentacja przed Sądem w toku prowadzonego przed Sądem postępowania upadłościowego.