Przekształcenia spółek

Przekształcanie spółek to zmiana formy prawnej (np. z działalności gospodarczej lub spółki cywilnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Jest to korzystny sposób zmiany formy działalności gospodarczej, która ze względu na swój rozwój i rozmiary wymaga przejścia na bardziej złożoną formę prowadzenia działalności. Powodem przekształcenia może być też optymalizacją podatkowa (przejście z spółki z o.o. na spółkę z o.o. sp.k.).

Radca prawny / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa

Przekształcenia spółek

Szczególnie popularne jest przekształcenie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Korzyści wynikające z tej procedury to przede wszystkim:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa. Rozdzielenie majątków i tym samym ograniczenie osobistej odpowiedzialności przedsiębiorcy;
 • Zasada kontynuacji – spółce powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Zalety takiego rozwiązania są następujące:

 • Zasada kontynuacji – spółka jawna staje się beneficjentem praw i obowiązków stanowiących majątek wspólny wspólników spółki cywilnej, bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności;
 • Zachowanie tego samego NIP i REGON.

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową. To zaś rozwiązanie daje następujące korzyści:

 • Wzrost bezpieczeństwa. W spółce kapitałowej (np. spółce z o.o., spółce akcyjnej) wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki;
 • Przekształcenie nie powoduje likwidacji – działalność jest kontynuowana, tyle tylko że w innej formie. Z dniem przekształcenia, wspólnicy spółki osobowej stają się wspólnikami spółki kapitałowej;
 • Ciągłość prawną co gwarantuje skuteczne korzystanie z wcześniejszych referencji, historii kredytowej, zezwoleń, koncesji, licencji, stosunków pracy.

Przekształcenie spółki osobowej w inną osobową. Zaletami tego rozwiązania są między innymi:

 • Zasada kontynuacji – spółce osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.
 • Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed przekształceniem,

Przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe. To rozwiązanie sprawdza się w zwłaszcza gdy wybrana przedwcześnie forma spółki z o.o. lub spółki akcyjnej okazuje się zbyt kosztowna i skomplikowana w obsłudze. Zaletami takiego rozwiązania są:

 • Obniżenie kosztów bieżącej działalności,
 • Zasada kontynuacji – spółce osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności.
 • Odformalizowane procedury związane ze stosunkami wewnętrznymi spółki;
 • Zachowanie tego samego NIP i REGON.
Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.