Opinie prawne on-line

Język prawniczy, którym pisane są opinie prawne dla większości Klientów jest trudny do zrozumienia. Wynika to ze specyfiki pojęć, którymi posługuje się ustawodawca. Prawnicy, bazując na ustawach, orzecznictwie oraz opracowaniach naukowych, zazwyczaj starają się przedstawić problem w jak najbardziej wyrafinowany sposób. Dodatkowo, na zadane przez zamawiającego pytania często padają odpowiedzi wieloznaczne. Klasyczne dla opinii prawnych sformułowania zwykle brzmią „to zależy” bądź „możliwa jest też odmienna interpretacja”. My NIE przygotowujemy opinii w taki sposób. Jeśli masz problem i potrzebujesz wsparcia prawnego, wspólnie ustalamy zakres zagadnienia do opracowania oraz związane z nim konkretne pytania.

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner

Opinie prawne on-line

Następnie, jeśli potrzebujesz, jesteśmy w bieżącym kontakcie telefonicznym, mailowym lub przez komunikatory –  WhatsApp, Telegram, Skype czy Zoom.

W efekcie współpracy z nami otrzymujesz opinię, która nie jest przygotowana w formie naukowych rozważań. Jest natomiast pełna praktycznych wyjaśnień, napisanych zrozumiałym językiem. Zawiera jasne odpowiedzi na Twoje pytania. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia, wiemy że nie masz dużo czasu na czytanie rozległych opinii, mających kilkanaście lub więcej stron. Proponujemy więc nie tylko przygotowanie opinii pisemnej, ale również jej skróconej wersji audio-wideo w formie online.  Opinia online ma formę prezentacji przygotowanej w programie PREZI. Kompetentny specjalista objaśnia najważniejsze elementy prezentacji. Całość trwa zazwyczaj ok. 10-20 minut i pozwala szybko zrozumieć konkretne zagadnienie.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.