Obligacje

Jeśli trafiłeś tutaj to prawdopodobnie chcesz albo zainwestować w obligacje, albo już zainwestowałeś w obligacje i nie są one spłacane, albo chcesz wypuścić obligacje. We wszystkich tych czynnościach możemy Ci pomóc.

Obligacje

Zanim przejdziesz dalej, zobacz także naszą specjalistyczną stronę: TwojeObligacje.pl 

 

Zgodnie z definicją ustawową Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Tyle ustawa, a o co chodzi w praktyce?

 

Obecnie przedsiębiorstwa szukają coraz częściej nowych źródeł finansowania, a indywidualni inwestorzy sposobów na pomnożenie swojego majątku. Inwestor kupując obligacje niejako staje się udziałowcem firmy, która wypłaca mu pieniądze w zamian za zainwestowany kapitał. Wypłaty następują cyklicznie według określonego oprocentowania. Firma ma w ten sposób kapitał, który może przeznaczyć na dalszy rozwój firmy, a inwestor w miarę bezpieczne źródło zysku.

 

W teorii nic złego w związku z tym nie powinno się stać, ale w praktyce coraz częściej takie sytuacje stają się początkiem spirali problemów. Jeśli firma pozyska w ten sposób dość łatwy kapitał, to bywa że dość nierozważnie go zainwestuje. Wokół pojawia się również mnóstwo pośredników, którzy chcą otrzymać swoją prowizję. Działalność faktycznie się rozszerza, ale jest to finansowane długiem. Jak pieniądze się kończą, to często dochodzi do sprzedaży kolejnej serii obligacji, aby dług w ten sposób zrolować. Do pewnego czasu to działa, ale w końcu całe przedsięwzięcie upada, a inwestorzy zostają z niczym.

 

Jak zweryfikować czy kupić obligacje danej firmy?

Jak dochodzić należności z obligacji?

Jak wyemitować obligacje?

 

O szczegółach kwestii dotyczących obligacji będziesz mógł przeczytać na naszym blogu.