Negocjacje umowy

Nowym przedsięwzięciom towarzyszy zwykle entuzjazm związany z nowymi możliwościami zarobku czy rozwoju. W takich sytuacjach łatwo jest przeoczyć niekorzystne zapisy zawieranej umowy.

Negocjacje umowy

Podejmując współpracę z partnerami biznesowymi nie warto ryzykować, podpisując umowę podsuniętą przez kontrahenta bez naniesienia swoich poprawek. Nowym przedsięwzięciom towarzyszy zwykle entuzjazm związany z nowymi możliwościami zarobku czy rozwoju. W takich sytuacjach łatwo jest przeoczyć niekorzystne zapisy zawieranej umowy. W rezultacie powstaje umowa, która dobrze sprawdza się w czasach, kiedy współpraca przebiega bezproblemowo, ale zawodzi, gdy pojawiają się konflikty i dochodzi do sporu. Cena ryzyka zazwyczaj okazuje się bardzo wysoka, dlatego rozsądnym rozwiązaniem przed zawarciem umowy jest skonsultowanie jej z prawnikiem pod względem zgodności z prawem poszczególnych zapisów, ale również pod kątem ryzyk związanych z zawarciem konkretnej umowy.

Kancelaria zajmuje się zarówno przygotowywaniem projektów umów od podstaw, jak również weryfikowaniem wcześniej utworzonych zapisów. W trakcie tego procesu skupiamy się w szczególności na wyeliminowaniu wszelkich ryzyk, jakie mogą wiązać się z zawarciem konkretnej umowy przez klienta. Kancelaria ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu wszelkich umów zawieranych w procesie inwestycyjno-budowlanym – umowy o roboty budowlane, umowy generalnego wykonawstwa, umowy z kierownikiem budowy, umowy z inspektorem nadzoru, umowy z projektantem i nadzorem autorskim, umowa konsorcjum, jak również innych umów cywilnoprawnych i handlowych.

Proces przygotowania projektu umowy od podstaw obejmuje kilka etapów:

  • przygotowanie wstępnego projektu umowy w oparciu o informacje i założenia przedstawione przez klienta,
  • konsultacja przygotowanego projektu z klientem,
  • naniesienie poprawek sugerowanych przez klienta,
  • odpowiednie przedstawienie projektu umowy kontrahentowi,
  • negocjacje poprzedzające zawarcie umowy,
  • zawarcie umowy,
  • kontrola nad realizacją umowy.

Najtrudniejszy jest zazwyczaj etap negocjacji umowy, podczas którego często trzeba ustalić kwestię zabezpieczenia na wypadek niewykonania umowy, wprowadzając zapisy o karach umownych czy stosując inne rozwiązania gwarantujące odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta. Udział profesjonalnego pełnomocnika w prowadzeniu negocjacji bardzo ułatwia ich przebieg z uwagi na to, że potrafi on zachować konieczny obiektywizm i dystans do sprawy, a dzięki temu dostrzec rozwiązania, których strony sporu nie widzą.

Negocjacje prowadzone są przez profesjonalnych negocjatorów, którzy potrafią dobrać do sytuacji oraz strony przeciwnej odpowiednie narzędzia negocjacyjne od podstawowych, takich jak dobry i zły policjant, „krakowskim targiem”, „lepsza oferta”, po bardziej wyrafinowane jak dobór odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu czy też samego pomieszczenia oraz układu mebli i innych przedmiotów – w zależności od celu prowadzonych rozmów, powołanie się na czynnik obiektywny, co można osiągnąć np. poprzez powołanie niezależnego biegłego, który wyrazi swoją opinię, technika nazywana „podwójnym agentem” czy tzw. „wyciek informacji”.

Bogate doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu negocjacji zmierzających do zawarcia umowy pozwala, przy zastosowaniu odpowiednich technik negocjacyjnych, na zawarcie umowy o treści najlepiej zabezpieczającej interesy klienta. Konsultacja treści umowy daje gwarancję bezpiecznej i spokojnej współpracy z kontrahentem.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.