Działy spadków

Oficjalnie jesteś spadkobiercą. Posiadasz sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Nie jesteś jednak jedyny, a w skład spadku wchodzą składniki o różnej wartości. Zastanawiasz się zatem, co daje Ci status spadkobiercy i w jaki sposób możesz przejść do realizacji swoich praw.

Działy spadków

Do czasu przeprowadzenia przez spadkobierców działu spadku, pomiędzy spadkobiercami panuje wspólność praw i obowiązków, dotyczących przedmiotów wchodzących w skład spadku. Działu spadku dokonuje się przed Sądem lub u notariusza. Jest on absolutnie konieczny, abyś mógł swobodnie rozporządzać tym, co przypadło Ci w spadku.

Działu spadku można dokonać poprzez podział fizyczny. Będzie on możliwy, gdy np.  w skład spadku wchodzą dwa samochody i każdy ze spadkobierców otrzyma jeden z nich. Nie jest to jednak jedyna możliwa opcja. Taka możliwość zajdzie również, gdy np. w skład spadku wchodzi nieruchomość, w której zostaną wydzielone trzy lokale, dla każdego ze spadkobierców po jednym. Działu można dokonać także poprzez przyznanie danego składnika na własność jednej osobie za spłatą drugiej (np. lokal mieszkalny zostanie przyznany jednemu spadkobiercy, który spłaci udział drugiego).

Skutecznie i bezboleśnie pomożemy Ci przebrnąć przez powyższą procedurę. Wspomożemy Cię nie tylko w kwestiach ewentualnych negocjacji ze współspadkobiercami i przygotowania tekstu porozumienia, ale również w ustaleniu składu spadku. Zwrócimy się w Twoim imieniu do banków i instytucji finansowych z wnioskiem o udostępnienie informacji o kontach i lokatach zmarłego. Pomożemy Ci oszacować majątek spadkowy i w razie potrzeby zapewnimy pośrednictwo w jego sprzedaży. Zainicjujemy i poprowadzimy postępowanie sądowe w Twoim imieniu, broniąc przed Sądem Twoich interesów. Zajmiemy się również formalnościami związanymi z wpisem w księgach wieczystych, podatkami, czy geodezyjnym wydzieleniem nieruchomości.

Kluczowe dla tego typu spraw jest:

  •  Dokładne ustalenie co wchodzi w skład spadku.
  •  Określenie oczekiwań co do spadku. Jako spadkobierca powinieneś dokładnie przemyśleć czy wolisz otrzymać przedmioty wchodzące w skład spadku czy zależy Ci raczej na spłacie Twojego udziału przez pozostałych spadkobierców.
  •  Dopełnienie formalności związanych z działem spadku. Te formalności to m.in. dokonanie wpisów w księgach wieczystych, zgłoszenie do podatku od nieruchomości itp.

Zakres usług i cenę dostosujemy do Twojej sytuacji i możliwości. Wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.