Postępowanie restrukturyzacyjne w czasie koronawirusa

08-04-2020
/ Kamil Grzegorczyk

Postępowanie restrukturyzacyjne w czasie koronawirusa

Postępowania restrukturyzacyjne są prowadzone wobec dłużników, którzy są niewypłacalni lub istnieję wysokie prawdopodobieństwo, że wkrótce będą niewypłacalni. Głównym celem powyższego postępowania jest uniknięcie upadłości przez dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Postępowanie restrukturyzacyjne może przybrać jedną z czterech form:

 

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu, które charakteryzuje się dużą samodzielnością dłużnika, ponieważ to właśnie on wraz z ustanowionym przez siebie nadzorcą układu przygotowuje propozycję układu, a następnie przedstawia propozycję wierzycielom.

 

  1. przyspieszone postępowanie układowe w tym przypadku mamy do czynienia z dużą szybkością postępowania, wszczyna się je na wniosek dłużnika, w którym musi przedstawić min. proponowany układ oraz analizę przyczyn znalezienia się w tak trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

  1. postępowanie układowe zbliżone do przyspieszonego postępowania układowego, lecz sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika jeszcze przed rozpoznaniem wniosku przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

 

  1. postępowanie sanacyjne jest za to wszczynane na wniosek dłużnika, wierzyciela osobistego dłużnika albo przez ustanowionego przez sąd rejestrowy kuratora w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Uwzględniając wniosek sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, w którym wyznacza sędziego-komisarza oraz zarządcę. Otwarcie postępowania sanacyjnego oznacza dla dłużnika odebranie zarządu nad przedsiębiorstwem.

 

Który tryb postępowania wybrać?

Wybór postępowania restrukturyzacyjnego należy do dłużnika. Powinien się on kierować określonymi przesłankami danego trybu oraz sytuacją w jakie się znajduję. Warto skontaktować się z adwokatami lub radcami prawnymi pracującymi w KHG & Hupajło i Partnerzy, którzy przeprowadzali wiele osób przez ten ciężki czas w ich życiu. Warto kierować się mottem naszej kancelarii, które stanowi, że ,,Nie ma sytuacji bez wyjścia tam, gdzie jest człowiek, który posiada wolę walki i wytrwania, który jest opanowany, czujny i twardy”.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne w czasie koronawirusa.

Obserwując aktualną sytuację nie trzeba być specjalistą ds. gospodarki, aby stwierdzić, że skutki pandemii, które każdy z nas doświadcza odbiją się również na gospodarce.

Wiele przedsiębiorstw obecnie jest zagrożonych niewypłacalnością. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji, myślisz co możesz zrobić, aby uchronić się przed niewyobrażalnymi długami oraz rosnącymi odsetkami. Warto skorzystać z fachowej oceny naszych prawników, którzy dzięki dokładnej analizie będą w stanie zaproponować jakie kroki należy podjąć, aby co najważniejsze ustabilizować Twoją sytuację.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne, a postępowanie upadłościowe.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o otwarcie postepowanie restrukturyzacyjnego lub wniosku o zatwierdzenie układu nie zwalnia dłużnika z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dopiero uwzględnienie powyższych wniosków przez Sąd ma skutek równoznaczny z ogłoszeniem upadłości.

Jednocześnie niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości może skutkować odpowiedzialnością cywilną do wysokości niezaspokojonej wierzytelności, orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również odpowiedzialnością karną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *