Lyoness / Lyconet – zgłoszenie do sprawy

20-05-2020

Lyoness / Lyconet – zgłoszenie do sprawy

 

AKTUALIZACJA 03.07.2020

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na liczne zapytania i prośby, postanowiliśmy przedłużyć termin do składania zgłoszeń do 12.07.2020 roku. Do tego czasu każdy z Państwa otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia mimo przesłania formularza zgłoszeniowego, prosimy o indywidualny kontakt na khg-lyoness@khg.pl.

 

Jednocześnie informujemy, że oczekujemy odpowiedzi od Lyonessa w przedmiocie możliwości rozwiązania niniejszego sporu na etapie polubownym. W przypadku braku odpowiedzi, Kancelaria przystąpi do dalszych kroków, zgodnie z treścią poniższego wpisu.

 

PIERWOTNY WPIS:

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami o prowadzenie sprawy przeciwko programowi Lyoness/Lyconet, chcielibyśmy udostępnić państwu podstawowe informacje związane z krokami podjętymi przez kancelarię w niniejszej sprawie. W niniejszym artykule, znajdą Państwo wszelkie ustalenia odnośnie projektu, warunków zlecenia prowadzenia sprawy, a także zebraliśmy dla Państwa najczęściej  zadawane pytania w formie krótkiego FAQ.

 

Chcielibyśmy wszelkie formalności ograniczyć do niezbędnego minimum, zatem aby maksymalnie usprawnić procedurę zlecenia prowadzenia sprawy przeciwko Lyoness/Lyconet, proponujemy sprawdzone przez nas rozwiązanie, tj. zgłoszenie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny TUTAJ). Prosimy wszystkich z Państwa, którzy chcą zlecić prowadzenie sprawy naszej kancelarii o dokonanie zgłoszenia postępując zgodnie z informacjami ukazanymi po kliknięciu w powyższy link.

 

Poniżej link do formularza w formie kodu QR:

 

Aby dokonać skutecznego zgłoszenia należy wykonać poniższe czynności. UWAGA: przed wypełnieniem formularza prosimy przygotować pliki z punktów 2. – 6. w taki sposób, aby można je było po wypełnieniu formularza dołączyć. W przypadku większej ilości plików prosimy je spakować do pliku ZIP.

 

1. WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE INFORMACJE ZAMIESZCZONE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM, TJ.:

1) Imię i nazwisko;
2) Login (nazwa użytkownika w programie Lyconet);
3) Pesel;
4) Wskazać czy posiada się adres korespondencyjny w Polsce (skontaktujemy się indywidualnie z osobami, które posiadają taki adres wyłącznie za granicą);
5) Adres korespondencyjny (w formacie: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj);
6) Adres mailowy podany w programie;
7) Adres mailowy do bieżącej korespondencji (kontakt z Kancelarią)
8) Telefon (wraz z numerem kierunkowym)
9) Data rejestracji w programie;
10) Łączna kwota w Euro jaka ujawniła się w programie po dokonaniu wszystkich wpłat (łączne saldo wpłat w panelu użytkownika w programie)
11) Łączna kwota wykonanych przelewów z konta bankowego na konto w programie Lyconet (wraz ze wskazaniem waluty)
12) Waluta wpłaty (jeżeli zaznaczono opcję „inna” – prosimy o wskazanie waluty w następnym punkcie)
13) Wskazanie „innej” waluty wpłaty;
14) Łączna kwota w Euro wypłacona z programu (wg historii wypłat w systemie)
15) Łączna kwota otrzymanych przelewów z programu (zaksięgowanych na koncie bankowym – dotyczy wyłącznie środków, które wyszły poza strukturę – patrz FAQ!);
16) Waluta wypłaty – otrzymanych przelewów
17) Wskazaje „innej” waluty wypłaty;
18) Numer rachunku, na który była robiona wpłata (przelanie środków do programu)
19) Dane odbiorcy wpłaty;
20) Czy wpłata była robiona przez pośrednika?
21) Dane pośrednika
22) Ilość użytkowników w Lifeline;
23) Preferowane miejsce przesłuchania? (Warszawa albo okręg zamieszkania);
24) Czy uczestniczyłeś w programie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej? (czy podawany był NIP?)

 

Formularz zawiera podstawowe informacje, które niezbędne są do sporządzenia wszelkich dokumentów w sprawie przeciwko Lyoness (zawiadomienia do prokuratury itp.). Prosimy o wypełnienie wszystkich danych, a w przypadku wątpliwości, proszę upewnić się czy dane pytanie nie zostało uwzględnione w niżej załączonym FAQ. Jeżeli nie, to prosimy kierować zapytania na adres khg-lyoness@khg.pl, ale mail prosimy wysyłać dopiero PO PRZECZYTANIU odpowiedzi w FAQ i tylko jeśli nie znajdziecie tam Państwo odpowiedzi.

 

2. WYDRUKOWAĆ ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ PEŁNOMOCNICTWO

 

 

Następnie prosimy zeskanować podpisane pełnomocnictwo i dodać je do zgłoszenia w formie załącznika. Oryginał podpisanego pełnomocnictwa proszę wysłać pocztą na adres Kancelarii, tj. Kancelaria KHG, ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław.

 

3. DOŁĄCZYĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU DOKONANEGO ZGODNIE Z PONIŻSZĄ SPECYFIKACJĄ:

 

Kwota: 300 zł brutto (w przypadku większej ilości kont w rodzinie – 150 zł brutto za każde kolejne konto)

Tytułem: usługa prawna – LYCONET/LYONESS TWOJE IMIĘ I NAZWISKO (w przypadku gdy ktoś oczekuje faktury VAT dodatkowo nazwa firmy + NIP)

Adresat: KHG Group sp. z o.o.

Numer rachunku: 61 1090 2503 0000 0001 4470 7729

 

4. WYDRUKOWAĆ, WYPEŁNIĆ ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ OŚWIADCZENIE O WPŁACIE LUB OŚWIADCZENIE LIDERA

 

Uwaga! Dotyczy to wyłącznie osób, które dokonały choć jednej wpłaty przez pośrednika lub które przyjęły wpłatę jako pośrednik. Zatem oświadczenia te nie są wymagane od każdego z Państwa. Szczegółowa informacja, na temat tego które z oświadczeń należy wypełnić znajduje się poniżej w sekcji FAQ – pytanie nr 32.

 

 

Skan oświadczenia proszę załączyć do zgłoszenia razem z innymi plikami, natomiast oryginalne dokumenty prosimy wysłać pocztą wraz z oryginałem pełnomocnictwa na ww. adres Kancelarii, tj. Kancelaria KHG, ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław.

 

5. DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ SCREENY/SKANY SŁUŻĄCE JAKO DOWODY W SPRAWIE (INFORMACJE PONIŻEJ).

 

Jeżeli dysponują Państwo notarialnym protokołem otworzenia strony internetowej należy załączyć skan całego aktu. W przypadku braku takiego aktu prosimy o dokonanie screenów: panelu użytkownika na stronie Lyconet (tak by dane użytkownika były widoczne wraz z podstawowymi zakładkami, stan konta na Lyconet, potwierdzenia dokonanych wpłat do Lyconet itp.). Proszę również zabezpieczyć na komputerze (ale nie przesyłać) również materiały z eventów organizowanych przez Lyconet (zdjęcia/filmy/relacje).

 

Szczegółowe objaśnienie w zakresie przydatnych dowodów znajduje się w sekcji FAQ.

 

6. PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA ORAZ PRZESŁANIU WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW, PROSIMY O ZATWIERDZENIE ANKIETY.

 

Każde zgłoszenie zostanie przez nas zweryfikowane i otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia lub prośbę o uzupełnienie konkretnych informacji. W przypadku dodatkowych pytań w zakresie zgłoszenia, warunków współpracy, ogólnie sprawy, prosimy kierować je na wyżej wskazany adres mailowy, tj. khg-lyoness@khg.pl

 

FAQ

1. Do kiedy trzeba wysłać zgłoszenie?
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 31.05.2020 r. W sytuacjach szczególnych możliwe jest nieznaczne wydłużenie terminu (prosimy o indywidualny kontakt). Po tej dacie nadal będzie możliwość zgłoszenia, ale wstępne czynności w zakresie polubownego załatwienia sprawy planowane są na początek czerwca – do tego czasu musimy dysponować kompletem zgłoszeń. Jeżeli uda się zebrać zgłoszenia od wszystkich z Państwa wcześniej, przyspieszy to możliwość dalszego działania.

 

2. Jakie będą koszty prowadzenia sprawy?
Zlecenie sprawy uwarunkowane jest dokonaniem opłaty w wysokości 300 zł brutto. Jest to jednorazowa opłata, która obejmuje podjęcie negocjacji z firmą oraz sporządzenie zawiadomienia do prokuratury wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Informujemy, że na dalszym etapie (gdy możliwość polubownego załatwienia sprawy nie przyniesie skutku) jest możliwość skorzystania z pomocy (reprezentacji) w przypadku podczas przesłuchania na policji/prokuraturze – w przypadku chęci skorzystania z takiej usług jest to koszt 615 zł brutto. W przypadku posiadania dodatkowych kont w rodzinie, to za kolejne konta pobieramy opłatę 150 zł brutto (w sytuacji gdy w rodzinie było II, III i IV konto to pobierały opłatę łączną w wys. 750 zł). W sytuacji odzyskania środków pobieramy standardową prowizję 7,5% brutto. Nie pobieramy od Państwa żadnych środków w trakcie trwania sprawy. Wszelkie nasze czynności negocjacyjne, rozmowy z prokuraturą, korespondencja, dodatkowe pisma – wszystko robimy w jednorazowej opłaty, którą wnoszą Państwo w trakcie zgłoszenia do sprawy. Chcemy aby warunki były w pełni przejrzyste i maksymalnie uproszczone, tak by nie musieć z każdym z Państwa podpisywać wielostronicowej umowy, na podstawie której potem mielibyśmy dochodzić jakichś dodatkowych płatności. Wszelkie warunki umieszczone są w niniejszym artykule.

 

3. Jaki jest plan działania Kancelarii?
W pierwszej kolejności został przeprowadzony audyt całej struktury i mechanizmu działania programu Lyoness/Lyconet. Po skompletowaniu zgłoszeń sporządzone zostaną dokumenty (m.in. zawiadomienie do prokuratury) oraz zostanie podjęta próba negocjacji z właścicielami Lyonessa. W przypadku niepowodzenia na etapie polubownym, wcześniej przygotowane dokumenty zostaną złożone do stosownych organów (prokuratura). Dalsze działanie będzie uwarunkowane decyzjami organów ścigania.

 

4. Dlaczego muszę podać tyle danych (PESEL/adres)?
Przede wszystkim jest to wymóg wynikający z regulacji AML. Z drugiej strony prokuratura nie podchodzi przychylnie do anonimowych zawiadomień o przestępstwie, a podanie wszystkich danych w najlepszy sposób potwierdzi wiarygodność zgłoszenia. W tego typu sprawach prokuratura jest w stanie efektywnie działać, jeżeli ujawni się jak największa liczba pokrzywdzonych, którzy podejmą współpracę z organami ścigania.

 

5. Dlaczego w pełnomocnictwie jest zapis „do wszelkiego innego rodzaju postępowań”?
Zakres pełnomocnictwa został ustalony w taki sposób, aby nie doszło do sytuacji, w której nie mielibyśmy możliwości działania w Państwa imieniu z uwagi na brak stosownego umocowania. Dotyczy to w szczególności możliwości reprezentacji Państwa na etapie polubownym jak i możliwego kontaktu ze strony UOKiK. Zakres pełnomocnictwa jest ukształtowany w taki sposób, aby nie trzeba było Państwa kłopotać o dodatkowe pełnomocnictwa. Kwestia aktualnego stanu postępowania przed UOKiK znajduje się poniżej.

 

6. Jakie dowody muszę wysłać?
Zalecamy aby każdy z Państwa udał się do notariusza i dokonał tzw. protokołu otwarcia strony internetowej lub zabezpieczenia strony internetowej. Koszt usługi zależy od kancelarii notarialnej, z którą należy to bezpośrednio ustalić (średni koszt, ok. 150-250 zł). Z pewnością, w przypadku zorganizowania się w grupy (np. według miejscowości) będzie można negocjować stawkę z notariuszem.
Treści takiego aktu powinna zawierać procedurę logowania się do panelu użytkownika na stronie Lyconet wraz ze screenami wszystkich znajdujących się tam informacji (wystarczą główne zakładki panelu użytkownika). Muszą być widoczne takie informacje, które pozwolą powiązać każdego z Państwa z danym kontem – imię, nazwisko, pesel. Warto, aby taki akt objął również dane Państwa konta w zakresie ilości środków, dokonanych wpłat i dodatkowych świadczeń/wykupionych pakietów. Jest to działanie koniczne z uwagi na to, że firmy często decydują się na blokadę dostępu do konta w przypadku podjęcia jakichkolwiek działań prawnych przeciwko niej. W takim przypadku, późniejszy dostęp do konta będzie niemożliwy.
Dodatkowo prosimy o zabezpieczenie na komputerach wszelkich materiałów z eventów (zdjęć, nagrań, relacji), wiadomości od wyższych liderów – Facebook, Messenger, e-mail, Whatsapp itp.). Będą one potrzebne na etapie postępowania karnego.

 

7. Czy muszę iść koniecznie do notariusza?
Nie jest to obowiązek. Niemniej zalecamy do zabezpieczenia dowodów w ten sposób. W toku postępowania mają one wtedy charakter urzędowy, a nie prywatny i ciężko jest je w jakikolwiek sposób podważyć. Jeżeli ktoś z Państwa nie chce narażać się na dodatkowe koszty to może dokonać ww. screenów we własnym zakresie, ale ich wiarygodność może być łatwo podważona.

 

8. Od czego zależy czy przesłuchanie będzie na policji/prokuraturze?
Generalnie pozostaje to w dyspozycji prokuratury, aczkolwiek można wnioskować o przesłuchanie w swoim okręgu zamieszkania. Sugerujemy jednak aby osoby mające największe inwestycje były przesłuchiwane jednak w prokuraturze. Tzw. drobnym Marketerom (patrz pkt. 10) pozostawiamy to w gestii uznania.

 

9. Czy muszę być przez Państwa reprezentowany? Nie chcę wydawać więcej pieniędzy na reprezentację podczas przesłuchania.
W przypadku przesłuchań w okręgu zamieszkania (drobni inwestorzy) zalecamy, aby nie korzystać z naszych usług lub usług innych prawników. Niewiele to zmieni, a chodzi o to aby Państwo po prostu powiedzieli prawdę „jak było”. Komendy policji dostaną listę pytań od prokuratury (zazwyczaj tak to wygląda) więc szybko „kolejne osoby” będą wiedziały o co są pytania i pozwoli się to przygotować do takiego przesłuchania. Oczywiście w każdej chwili pozostajemy do dyspozycji, aby w takim przesłuchaniu pomóc jako pełnomocnik, na warunkach przedstawionych w ofercie.

 

10. Kim jest tzw. drobny Marketer?
Jest to interpretacja przyjęta wyłącznie przez naszą Kancelarię. Przyjęliśmy umowną granicę wysokości wpłaty – 2000 euro. Oczywiście jest to sporo pieniędzy, ale pozwoli to dokonać oceny według obiektywnego kryterium, poniżej którego raczej należałoby nastawić się na przesłuchanie w okręgu zamieszkania. Prokuratura może przyjąć inną granicę, a może być tak że prokurator będzie chciał z każdym osobiście rozmawiać.

 

11. Jak miałem wpłatę przykładowo – 10.000 euro, zarobiłem na wypłatach/prowizjach 1.000 euro i tylko to wypłaciłem lub zostało mi przelane, to ile mam wpisać w wypłatach?
1.000 euro. Proszę stosować prosty schemat – wpisujemy kwotę która wyszła poza strukturę niezależnie od sposobu wypłaty. Do wypłat nie zaliczamy świadczeń, które zostały w strukturze w formie bonów, unitsów, shopping points, voucherów itp.

 

12. Jakie kwoty będą dochodzone od Lyonessa?
Polubownie na pewno nie uda się odzyskać wszystkich przysługujących świadczeń. Będą musieli Państwo również określić jaki poziom spłaty będzie dla Państwa satysfakcjonujący (np. 20%, 50% wpłaconego kapitału). Zawsze tak jest w tego typu projektach. W przypadku sprawy sądowej i konieczności doprowadzenia jej do końca na pewno też okaże się, że środków aż tyle nie ma, aby pokryć wszystkie przysługujące świadczenia. Co więcej, prokuratura będzie miała bardzo trudne zadania biorąc pod uwagę również sposób wyliczenia wszelkich świadczeń. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, proponujemy najprostsze rozwiązanie – tj. skupiamy się na odzyskaniu wpłaconych środków.

 

13. Czy jak środki wypłaciłem na poczet SP lub innych świadczeń (np. e-voucherów) to zrobiłem wypłatę?
Nie, ważne jest to co wyszło poza platformę. Jeśli za zarobione środki zakupili Państwo inne produkty Lyconet, ale ostatecznie i tak są Państwo stratni wobec braku wypłacenia środków poza platformę, to „nic” nie zostało wypłacone.

 

14. Co zrobić gdy nie posiadam wszystkich potwierdzeń przelewów dokonanych wpłat oraz otrzymanych wypłat?
W pierwszej kolejności należy zebrać możliwe jak najwięcej takich potwierdzeń bankowych, które poświadczać będą dokonanie oraz otrzymanie wpłat (wyciąg z rachunku bankowego). W przypadku, gdy nie dysponują Państwo takimi dokumentami lub np. zmieniono rachunek bankowy – prosimy wpisać szacunkową kwotę jaka została wpłacona do programu oraz szacunkową sumę wypłat jakie Państwo otrzymali (jeżeli nie było żadnych wypłat – prosimy wpisać „0”).

 

15. Kiedy można się spodziewać reakcji prokuratury w przypadku złożenia zawiadomienia?
Proszę uzbroić się w cierpliwość. Raz, że prokuratura nie działa specjalnie szybko, a dwa – z uwagi na stan epidemii na terenie RP, prokuratura pracuje w ograniczonym zakresie. Pierwsze czynności zostaną wyznaczone nawet po pół roku od momentu złożenia zawiadomienia. Niestety, tak to wygląda w praktyce. Nie mamy możliwości tego przewidzieć, przy czym będziemy się starali to maksymalnie przyspieszyć.

 

16. Czy da się na chwilę obecną polubownie odzyskać środki?
Zostanie podjęta próba przeprowadzenia rozmów z właścicielami struktury oraz polskim przedstawicielstwem, ale dopiero po przygotowaniu całej dokumentacji. W naszej ocenie istnieje szansa na polubowne odzyskanie wpłaconych środków. Ich wysokość zależeć będzie m.in. od Państwa decyzji oraz propozycji władz Lyonessa. Pojawiają się informacje z innych krajów o wyrokach zasądzających roszczenia uczestników programu ale nie mamy żadnych informacji o ich prawomocności oraz ewentualnej skuteczności ich egzekucji. Jeżeli dysponują Państwo takimi informacjami prosimy o osobną wiadomość.

 

17. Czy da się odzyskać środki indywidualnie?
Nie, zlecając sprawę naszej Kancelarii nie ma możliwości dochodzenia środków indywidualnie, tj. poza grupą wszystkich zgłoszonych do nas poszkodowanych.

 

18. Dlaczego proces karny, a nie cywilny?
Proces karny jest znacznie tańszy i szybszy. W procesie cywilnym byłaby masa spraw do rozpoznania przeciwko różnym osobom, które ciągnęłyby się latami. Dodatkowo konstrukcja porozumienia Lyconet utrudnia prowadzenie postępowania cywilnego, bowiem w pierwszej kolejności należałoby wykazać, że występowali Państwo jako konsumenci, a porozumienie posługuje się klauzulami niedozwolonymi. Spółka dodatkowo podnosiłaby, że prawem właściwym jest prawo austriackie. Wobec takich możliwych komplikacji skuteczniejsze jest postępowanie karne.

 

19. Dlaczego nie pozew zbiorowy?
Pozwy zbiorowe są dobre w przypadku gdy wiemy dokładnie przeciwko komu chcemy wnieść taki pozew i wszyscy mają zbliżoną sytuację faktyczną. Tutaj natomiast mamy sporo różnic, różni właściciele, liderzy, sposoby wpłaty, wypłat. Sąd cywilny sobie z tym na obecnym etapie nie poradzić, a dodatkowo dochodzą wyżej wymienione kwestie.

 

20. Co oznacza, że sąd na obecnym etapie sobie nie poradzi?
Sąd musi wtedy samodzielnie dokonać wszelkich ustaleń – od struktury właścicielskiej firmy po mechanizm działania. Prokuratura dysponuje całą aparaturą urzędową. Natomiast, jeśli w toku procesu karnego wyklaruje się sytuacja, to nie wykluczamy złożenia powództw w sądach cywilnych (ewentualnie tzw. powództw adhezyjnych w postępowaniu karnym), ale na chwilę obecną uważamy, że nie przybliży to Państwa do odzyskania środków.

 

21. Przeciwko komu zawiadomienie ma być składane?
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa składane jest w sprawie („in rem”), a nie przeciwko określonym podmiotom („in personam”). Tak funkcjonuje proces karny. Organy ściągania mają wyjaśnić całą sprawę. Na pewno jako świadków należy powołać właścicieli, przedstawicieli w Polsce lub głównych liderów, jeżeli dysponujemy ich danymi i mamy pewności, że znajdowali się na wyższych od Państwa poziomach.

 

22. Jakie skutki mają ciągłe zmiany nazw firmy i oferowanych produktów?
UOKiK ustalił już, że zmiany nazw miały na celu jedynie utrudnienie postępowania i były zabiegami marketingowymi spowodowanymi także postępowaniami toczącymi się w innych Państwach. Zmiany te nie powodowały żadnych doniosłych zmian dla struktur właścicielskich, które wykluczały możliwość dochodzenia roszczeń od firmy. W tego typu sprawach, mimo że dana firma składać się może z wielu różnych podmiotów, wykazuje się że w rzeczywistości wszystko stanowi jedną, zorganizowaną całość.

 

23. Czy liderzy w ogóle są odpowiedzialni?
To zależy od tego co dokładnie robili i jakie działania podejmowali. Będzie to wynikało z zeznań pokrzywdzonych. W Państwa przypadku interesują nas liderzy zajmujący wyższe miejsca w hierarchii. Odpowiedzialność karna dotyczy winy – ktoś musi faktycznie popełnić przestępstwo (najczęściej będzie to oszustwo). Odpowiedzialność cywilna może być kontraktowa albo deliktowa. Ustalenie odpowiedzialności kontraktowej na tym etapie jest znacząco utrudnione i sądy cywilne, zgodnie z ww. informacjami mogą sobie z tymi nie poradzić, a decyzja UOKiK nie jest prawomocna (zatem ustalenia poczynione przez UOKiK nie mogą zostać przyjęte przez sąd cywilny za własne). Po uprawomocnieniu się decyzji możliwe będzie złożenie pozwu cywilnego.

 

24. Ja bym jednak chciał pozwać lidera, mogę to zrobić?
Tak, jeśli ktoś z Państwa otworzyć sprawę cywilną to można pozwać lidera. Uważamy jednak, że taki proces na obecnym etapie jest bardzo ryzykowny. Co więcej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pozwany będzie się bronił tym, że toczy się sprawa karna w sprawie projektu i na tej podstawie wniesie o zawieszenie postępowania i sąd tak zrobi. Sądy cywilne są związane wyrokami karnymi, dlatego sąd cywilny nie będzie chciał procedować wiedząc, że jego wyrok może potem zostać uchylony wobec „odmiennego” orzeczenia sądu karnego.

 

25. Czy samo złożenie zawiadomienie jest płatne pod względem opłat sądowych/prokuratorskich?
Nie, nie ma żadnej dodatkowej opłaty, również nie ma opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w sprawach karnych.

 

26. Czy Kancelaria uczestniczyła już w innych tego typu projektach?
Tak, znamy specyfikę działania tego typu projektów zarówno z jednej strony (od strony firmy), jak i od strony pokrzywdzonych. Mimo specyfiki tego typu spraw, środki są stosunkowo często zwracane, szczególnie do wysokości wpłaconego kapitału.

 

27. Kto jest formalnie właścicielem projektu Lyconet?
Formalnie według dokumentów jest to spółka Lyconet International AG z siedzibą w Austrii. Jej prezesem jest Mario Kapun. Niestety dokumenty rejestrowe spółek austriackich nie są powszechnie dostępne, w skutek czego dokładne określenie tzw. beneficjenta rzeczywistego możliwe będzie po analizie tych dokumentów. Spodziewamy się, że spółki Lyconet są kapitałowo lub osobowo powiązane z obecnym trzonem zarządzającym, czyli spółkami myWorld Holdings Limited, za którymi stoi założyciel projektu.

 

28. Na jakim etapie jest postępowanie przed UOKiK i jakie ma skutki?
Prezes UOKiK wydał decyzję 30 grudnia 2019 r. uznając działanie Lyoness za piramidę finansową. Decyzja nie jest prawomocna, w skutek zaskarżenia jej do Sądu Okręgowego przez firmę Lyoness. Uważamy, że decyzja zostanie utrzymana w mocy, lecz na prawomocność będzie trzeba poczekać kilka miesięcy z uwagi na tempo rozpoznawania spraw w sądzie oraz sytuację spowodowaną stanem epidemii. Monitorujemy wszelkie informacje w tym zakresie. Jeżeli decyzja się uprawomocni, będzie ona stanowić prejudykat dla innych postępowań przeciwko Lyoness – czyli wszelkie ustalenia UOKiK sądy będą mogły uznać jako własne.

 

29. Co powinienem wpisać w pytaniu o działalność gospodarczą?
Wiemy, że Porozumienie Lyconet wymuszało swoimi postanowieniami prowadzenie przez Państwa działalności gospodarczej, lecz nie prowadziło w tym zakresie żadnej weryfikacji. Ci z Państwa, którzy w toku rejestracji w programie podali NIP swojej działalności, a wypłaty były przelewane na konto firmowe a nie prywatne – prosimy o wpisanie takiej informacji. Natomiast wszyscy, którzy rejestrowali się w oparciu o numer pesel powinni odpowiedzieć „nie”.

 

30. Czy jest możliwość cesji roszczeń?
Niestety nie ma możliwości dokonania cesji poza programem – zgodę na połączenie kont musi wyrazić Lyconet (prawdopodobnie odpłatnie). Dotyczy to sytuacji, gdy osoby z małymi kwotami chciałyby przenieść swoje roszczenia na inne osoby.

 

31. Czy osoby spoza Polski mogą się zgłaszać?

Tak, ale należy posiadać adres do doręczeń w Polsce, tzn. trzeba wskazać adres pod którym będą Państwo zdolni do odbierania korespondencji w kraju. W przypadku braku możliwości ustanowienia takiego adresu, prosimy o indywidualny kontakt – Kancelaria świadczy usługi w tym zakresie za dodatkową opłatą.

 

32. Które z oświadczeń o wpłacie powinienem wypełnić? (oświadczenie lidera/oświadczenie o wpłacie)

Wypełnienie tych dokumentów dotyczy wyłącznie sytuacji, w których środki nie były przez Państwa wpłacane bezpośrednio do programu (czyli przez pośrednika, któremu przekazywali Państwo środki na zasilenie danego konta). Oświadczenie o wpłacie należy wypełnić, w przypadku gdy przekazywali państwo środki liderowi, aby ten zarejestrował Państwa w programie lub zasilił Państwa konto. Takie oświadczenie zastąpi bankowe potwierdzenia przelewu środków do struktury. Z kolei, jeżeli otrzymywali Państwo środki na zasilenie danych kont w strukturze – należy wypełnić oświadczenie lidera.

One thought on “Lyoness / Lyconet – zgłoszenie do sprawy

  1. Witam serdecznie.

    Czy istnieje jeszcze możliwość dołączenia do sprawy przeciwko Lyconet.

    Pozdrawiam serdecznie Cezariusz Szostek tel. 602624663

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *