Oficer AML

AML dotyczy tzw. zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz innym formom nielegalnej działalności finansowej. Na przestrzeni ostatnich lat w zauważalny sposób zmieniło się podejście organów do tych kwestii. Dotyczy to przepisów obowiązujących zarówno na szczeblu ponadnarodowym i krajowym. Powstaje coraz więcej ram prawnych i procedur, które mają uniemożliwić pranie pieniędzy oraz zapewnić, że instytucje finansowe, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, brokerzy, kantory kryptowalut przestrzegają określonych standardów w zakresie identyfikacji klientów, raportowania podejrzanej działalności i monitorowania transakcji finansowych. Ułatwiamy więc wszystkie wymienione obowiązki proponując skorzystanie z pomocy naszego, doświadczonego zespołu oficerów AML.

Kim jest oficer AML?

Osiągnięcie pełnej zgodności z regularnie zmieniającymi się przepisami oraz praktykami rynkowymi jest trudne. Szczególnie, że trzeba robić to na bieżąco, jeśli jesteś instytucją obowiązaną. To z kolei utrudnia prowadzenie biznesu i skupienie się na decyzjach kluczowych z perspektywy rozwoju firmy. W tym celu pomocne, a wręcz konieczne jest wyznaczenie tzw. Oficera AML. Jego zadaniem jest nadzorowanie wdrożenia AML w instytucji obowiązanej lub weryfikacja bieżących procedur. Oficer bierze również odpowiedzialność za ich przestrzeganie, a także prawidłowe stosowanie.

Instytucja obowiązana – wybierz zewnętrznego oficera AML

Obecny obszar obsługi prawnej przedsiębiorstw uległ zdecydowanemu rozszerzeniu, jeśli chodzi o instytucje obowiązane. Monitorowania wdrożenia i przestrzegania procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) w firmach jest od bieżącego roku kluczowy ze względu na bieżący kierunek rozwoju przepisów. W tym kontekście niezbędne jest dokonanie bieżącej oceny funkcjonowania podmiotu zgodnie z obowiązującym AML. 

Oficer przeprowadzi w Twoim przypadku wszechstronną analizę, sprawdzając, czy stosowane procedury AML są zgodne z normami ustanowionymi przez odpowiednie organy regulacyjne w zakresie ewentualnej kontroli. Proponowane przez niego rozwiązania zapewnią Ci zarówno bezpieczeństwo, jak i zminimalizują ryzyko, że Twój biznes na nich ucierpi.

AML i kwestie związane z Compliance

Oficer AML jest odpowiedzialny za wdrożenie przepisów na poziomie instytucjonalnym. Podstawowe obowiązki koncentrują się na wewnętrznej kontroli i ocenie ryzyka, które pozwalają ograniczyć prawdopodobieństwo narażenia na konsekwencje prawne i finansowe. Zapewnimy Ci więc kompleksową pomoc w implementacji i utrzymaniu niezbędnych procedur. Ponadto zagwarantujemy przestrzegania przepisów AML na podstawie bieżącego stanu prawnego. Ułatwimy też identyfikację klientów objętych tzw. wysokim ryzykiem i zajmiemy się w Twoim imieniu przeprowadzaniem audytów wobec osób trzecich oraz potencjalnych kontrahentów.