Obsługa Twojego długu lub windykacja Twojej należności

Prowadzenie działalności zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie zawsze każda z Twoich decyzji biznesowych okaże się właściwa. Konsekwencje finansowe z kolei mogą z czasem zacząć przerastać Twój budżet. W takiej sytuacji warto skonsultować swój problem i wypracować odpowiednią strategię działania. Tutaj jednak niezbędne jest podejście do problemu w sposób indywidualny. Zajmiemy się w Twoim imieniu negocjacjami z wierzycielami i rozłożymy Twój dług na raty, które będą dla Ciebie możliwe do spłacenia. Ponadto niejednokrotnie zapewnimy Ci nawet całkowite umorzenie długu. Dedykujemy naszą pomoc prawną osobom, które chcą skutecznie pozbyć się swojego zadłużenia!

Efektywna i rzetelna obsługa prawna Twojego długu lub windykacja Twojej należności

Jeśli masz zobowiązania, z których nie możesz się wywiązać – skontaktuj się z nami. Proponujemy naszym klientom, którzy popadli w kłopoty finansowe kompleksową pomoc dostosowaną do ich przypadku. Niejednokrotnie długi naszych klientów powstają nie z bezpośrednio ich winy. Dlatego zapewniamy pomoc w nadzorze nad prawidłowością działań windykacyjnych zwłaszcza na etapie postępowania egzekucyjnego, a także skutecznie zaskarżamy czynności egzekucyjne, w tym dotyczące egzekucji z nieruchomości. W przypadku powstania nieścisłości podważamy również nieprawidłowe nakazy zapłaty, a także te wydane z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów. Ponadto działamy również w drugą stronę!

Twój dłużnik zobowiązał się wobec Ciebie, ale nie wywiązał się? Nie możesz odzyskać swojej należności? Pozwól nam odzyskać Twoje pieniędzy! Warto mieć na uwadze, że windykacja nie zawsze oznacza wejście w spór. W praktyce niejednokrotnie dłużnik nie płaci, ponieważ sam ma problemy finansowe. Tutaj bardzo ważna zawsze okazuje się szybkość działania. Zajmiemy się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu i poprowadzimy windykację: wyślemy wezwania, skontaktujemy się z drugą stronę, a także znajdziemy pieniądze Twojego dłużnika. Podejmiemy wszelkie czynności, aby finalnie doprowadzić do spłaty zadłużenia.

WINDYKACJA – POZWÓL ODZYSKAĆ SWOJE PIENIĄDZE!

W jaki sposób przeprowadzamy proces windykacji? W praktyce jeśli działania prewencyjne i monitoring należności nie sprawdził się – zawsze warto spróbować polubownego postępowania. Jeśli Twoim dłużnikiem jest Twój stały kontrahent to być może nie będzie dla Ciebie korzystne zrywanie z nim więzi oraz dobrych relacji. Zawsze możliwe jest ustalenie ugody z nowym planem spłaty, a to oznacza w przyszłości możliwość nawiązania ponownej współpracy. W innym wypadku możemy całość skierować na postępowanie sądowe przeprowadzane może być w dwóch trybach: jawnie lub w ramach postępowania upominawczego. Z kolei w następstwie wydania nakazu dłużnik będzie miał zaledwie dwa tygodnie na sprzeciw w postępowaniu upominawczym bądź wobec zarzutów przy nakazowym. Ponadto zakres naszych działań nie kończy się na tym:

 • przeprowadzimy negocjacje i mediacje z Twoim dłużnikiem,
 • sporządzimy konieczne wezwania, a także pozew i zajmiemy się egzekucją,
 • będziemy reprezentować Cię w sprawie o wyjawienie oraz podział majątku i m.in. zakaz prowadzenia działalności,
 • zredagujemy raport gospodarczy
 • zapewnimy Ci kompleksowe dochodzenie roszczeń z odpowiedzialności członków zarządu w sposób subsydiarny.

W jaki sposób możemy Ci pomóc z zadłużeniem?

Pierwszą kwestią będzie próba możliwie jak największego zmniejszenia wysokości Twojego długu. Oprócz tego, jeśli nie będzie opcji umorzenia zobowiązania, to wynegocjujemy spłatę na warunkach, które będą dla Ciebie możliwe i komfortowe. W naszej ofercie znajdziesz usługi prawne polegające na:

 • reprezentacji w postępowaniu sądowym, 
 • restrukturyzacji zadłużenia,
 • zawieraniu porozumień i negocjowanie ugody z wierzycielem,
 • zajmowanie się rozmowami z komornikami i windykatorami,
 • obniżanie wysokości rat kredytowych i rozkładanie ich na terminy wygodne dla dłużnika,
 • ochronę nieruchomości przed zajęciem,
 • usuwanie wpisu z BIK czy KRD,
 • upadłość konsumencką,
 • wiele innych.