Zakaz prowadzenia działalności

Zakaz prowadzenia działalności może zostać nałożony na okres od jednego do dziesięciu lat i w rezultacie może prowadzić do poważnych niedogodności – przede wszystkich w życiu zawodowym.

Zakaz prowadzenia działalności

Przedsiębiorcy i osoby zarządzające osobami prawnymi (miedzy innymi spółkami prawa handlowego) a także ich pełnomocnicy, to podmioty narażone na orzeczenie przez Sad zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zakazu pełnienia funkcji w organach zarządzających. Ma to miejsce w sytuacji, gdy podmioty te podejmują działania godzące w pewność obrotu gospodarczego (np. z własnej winy nie złożyły wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie). Zakaz taki może zostać nałożone na okres od jednego do dziesięciu lat i w rezultacie może prowadzić do poważnych niedogodności – przede wszystkich w życiu zawodowym. Podejmowanie działań sprzecznych z treścią zakazu może rodzić skutki w postaci nieważności podejmowanych czynności.

W zależności od oczekiwań naszych klientów, Kancelaria świadczy usługi zarówno takie, które prowadzić będą zmierzały do orzeczenia takiego nakazu (w tym przygotowanie wszystkich dokumentów i popieranie wniosku przed Sądem) jak i polegające na obronie przed takimi zarzutami i w konsekwencji na dążeniu do oddalenia wniosku przeciwnika w tym zakresie.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.