Zabezpieczenie majątku

Często w obliczu prowadzonych działań egzekucyjnych istotnym składnikiem majątku z którego wierzyciel, może dochodzić swoich praw stają są nieruchomości, w postaci mieszkań, domów, budynków użytkowych, czy też gruntów niezabudowanych.

Zabezpieczenie majątku

Zdajemy sobie sprawę, że kłopoty finansowe mogą przytrafić się każdemu, dlatego proponujemy pomoc w obliczu tego przykrego zdarzenia. Pamiętaj o tym, że długi to nie problem, tylko wyzwanie. Trzeba się z nim zmierzyć i wygrać.  

Dodatkowo istnieją również takie składniki majątku jak ruchomości, czyli wszystko to co nie jest trwale związane z gruntem, czyli np. samochód, telewizor, sprzęt audio itp. Wszystko powyżej absolutnego minimum socjalnego, niezbędnego do przeżycia osoby pozostającej w stanie zadłużenia, może zostać skierowane na licytację, a co za tym idzie sprzedane. Tutaj ustawa zapewnia stosunkowo niewielką ochronę dłużnika.

Co istotne, istnieją jednak konstrukcje prawne, zmierzające do swoistego zabezpieczenia majątku, a celem nadrzędnym takich działań, jest właśnie ochrona majątku osób zadłużonych. Jest to swoistego rodzaju parasol ochrony polegający na ochronie prawnej dłużnika przed firmami windykacyjnymi, bankami oraz organami egzekucyjnymi dążących do wyegzekwowania należności. Ochrona ta jest kierowana do osób, które wpadły w pętlę kredytową i nie widzą wyjścia z obecnej (często problematycznej) sytuacji. Wówczas najlepiej zgłosić się do doświadczonych i zaufanych specjalistów, który przeanalizują Państwa sytuację.

W większości przypadków, działania te wymagają znajomości na wielu płaszczyznach, nie zamykając się jedynie w ramach samych aspektów prawnych. Zasadniczo w takich sytuacjach następuje również konieczność analizy sytuacji pod kątem podatkowym oraz księgowym. Nierzadko sytuacja musi zostać przebadana także pod kątem biznesowym, w celu zobrazowania, które z rozwiązań będzie optymalne i będzie zmierzać  do założonej pierwotnie koncepcji. Wymaga to sporego doświadczenia oraz wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Nasi specjaliści, umieją wykorzystać posiadane umiejętności oraz wiedzę właśnie w praktyce, z prostej przyczyny – jeszcze kilka lat temu, część z nich spotkała się z podobną sytuacją na gruncie prywatnym, czy też zawodowym. W zakresie szeroko pojętej restrukturyzacji, stawiamy przede wszystkim na działania praktyczne, bo tylko takie działanie i wykorzystanie wiedzy umożliwia funkcjonowanie oraz swoistą działalność operacyjną w przypadku przedsiębiorcy.

Każde opisywane powyżej czynności ustalane są indywidualnie, po przeanalizowaniu sytuacji oraz działań możliwych do podjęcia w Państwa sprawie. W tym celu zachęcamy do kontaktu.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.