Wywiad gospodarczy

Grupa KHG posiada w swoich usługach wywiad gospodarczy i tworzenie na jego podstawie raportów pomocnych nie tylko w windykacji ale i prowadzeniu biznesu. Planując prowadzenie działalności biznesowej warto sprawdzać swoich potencjalnego kontrahentów, zwłaszcza tych strategicznych. Raporty oparte są o informacje nieoficjalne, analizę rejestrów jawnych i niejawnych.

Wywiad gospodarczy

W oparciu o uzyskane informacje o posiadanych przez dłużników składnikach majątkowych oraz źródłach dochodu można profesjonalnie zaplanować strategię prowadzenia windykacji lub form zabezpieczenia transakcji.

Kancelaria prawna KHG proponuje sprawdzenia kontrahentów pod względem ich wiarygodność oraz wypłacalności (tzw. moralność płatnicza). Raport taki, poza informacjami powszechnie znanymi, zawiera dane finansowe ustalane dwutorowo: oficjalnie i nieoficjalnie. Nie bez znaczenia są powiązania kapitałowo – osobowe, warto sprawdzić gdzie jaka osoba pełniła funkcje i jaka jest kondycja firm. Nie bez znaczenia są również trwałe składniki majątkowe przedsiębiorstwa, zwłaszcza nieruchomości. Na podstawie wpisów ujawnionych lub wykreślonych w księdze wieczystej można ocenić kondycję przedsiębiorstwa, czy jest zadłużone, czy prowadzono wobec niego postępowania egzekucyjne oraz czy nieruchomości stanowią już zabezpieczenie innych zobowiązań.

Jeśli masz kontrahenta, z którym nie wiesz czy chcesz handlować (sprzedać mu swoje towary) to nasza usługa może być dla Ciebie. Standardowo jest tak, że druga strona umowy płaci X% zaliczki, a Ty jako sprzedający liczysz na to, że sądownie nie będzie trzeba dochodzić tego sądownie. Sprawdzenie w google nie pomogło, informacje z KRD i innych rejestrów gospodarczych nie wykazały żadnych informacji. Dobrze byłoby jednak wiedzieć, czy ten samochód, którym przyjechał Twój przyszły partner biznesowy jest faktycznie jego jak się chwali, bądź też czy ma na siebie jakieś nieruchomości z których w najgorszym scenariuszu dałoby się ściągnąć.

Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługę w której po tym jak dostaniemy imię i nazwisko osoby (oraz chociaż datę urodzenia) jesteśmy w stanie Ci zapewnić określenie jakie:

  •  ruchomości posiada dana osoba (czyli np. samochody)
  • nieruchomości posiada dana osoba (razem z danymi z ksiąg wieczystych, analizą KW i zdjęciem)
  • nieruchomości zbył w przeszłości
  • prawa majątkowe posiada tzn. pod względem udziałów w spółkach i pełnionych w nich funkcjach